Poolia Executive Search AB's chefsrekryteringsteam

 Maria Eriksson Poolia Executive Search


Maria Eriksson

Vd, partner och chefsrekryterare
Telefon: +46 73 944 50 95
E-post: maria.eriksson@poolia.se

Maria Eriksson är ekonom och beteendevetare med inriktning på organisation och ledarskap från Stockholms Universitet. Hon har en bakgrund inom bank och finans samt linjechefspositioner på konsultföretag inom organisation och ledarkap. Sedan mitten på 2000-talet har Maria verkat som Executive Search-konsult. Maria är specialiserad inom sektorerna industri, utbildning, konsultverksamhet, bygg/fastighet, telecom samt offentlig sektor.

 Lennart Cagnell Poolia Executive Search
Lennart Cagnell

Partner, chefsrekryterare och ledarskapskonsult
Telefon: +46 73 960 14 83
E-post: lennart.cagnell@poolia.se

Lennart Cagnell har mer än 15års erfarenhet av Executive Search. Han är civilekonom (fördjupning inom ekonomisk psykologi) från Handelshögskolan i Stockholm. Han är även före detta reservofficer i Flottan samt pilot i Flygvapnet. Lennart har en bakgrund från olika chefsbefattningar i näringslivet och har lång erfarenhet som organisations- och ledarskapskonsult. Lennart är specialiserad inom handel/FMCG, konsultverksamhet, arbetsmarknad, departement och myndigheter.


Ola Nilsson Poolia Executive Search

 
Ola Nilsson

Partner och chefsrekryterare
Telefon: +46 70 892 89 11
E-post: ola.nilsson@poolia.se

Ola Nilsson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bakgrund som konsult sedan början av 1990-talet, främst inom Executive Search. Under sex år var han VD för ett medelstort internationellt företag i Volkswagenkoncernen. Ola är specialiserad främst inom automotive, industri, snabbrörliga konsumentvaror, finansiella sektorn samt bygg/fastighet.

 Rickard Thorgren Poolia Executive Search
Rickard Thorgren
Partner och chefsrekryterare
Telefon: +46 70 676 36 63
E-post: rickard.thorgren@poolia.se

Rickard Thorgren har en juristexamen från Uppsala Universitet och han har varit verksam som yrkesofficer. Rickard har verkat som Executive Search-konsult sedan mitten av 2000-talet. Rickard är specialiserad främst inom offentlig sektor, automotive, övrig industri samt utbildning.

 Chefsrekryterare


Katarina Staaf 
Chefsrekryterare
Telefon: +46 70 325 49 80
E-post: Katarina.staaf@poolia.se

Katarina Staaf är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har en operativ bakgrund inom finans, fastighet och private equity. Hon har varit aktieförvaltare, Vd för ett fondbolag samt har arbetat med venture investeringar inom bio- och medicinteknik. Senast var Katarina finans- och fastighetschef och del av företagsledningen för en större rikstäckande fastighetskoncern. Katarina har även erfarenhet som styrelseledamot i flertalet noterade medelstora bolag.


 
 Magnus Cavalli-Björkman 
Chefsrekryterare
Telefon: +46 70 554 63 83
E-post: magnus.cavalli@poolia.se

Magnus Cavalli-Björkman har jur.kand med en gedigen bakgrund inom bank och försäkring, både nationellt och internationellt, inom såväl retail, private banking som merchant banking. De senaste fem åren var han VD för en mindre bankkoncern i Sverige. Magnus har dessutom arbetat och bott i Luxembourg, England, Singapore och Hong Kong.

 Maria Nyberg Poolia Executive Search
Maria Nyberg
Chefsrekryterare
Telefon: +46 72 711 04 90
E-post: maria.nyberg@poolia.se

Maria Nyberg är civilekonom samt har en Masters examen i beteendevetenskap från National University, San Diego. Hon har en bakgrund som försäljningschef inom utbildningsbranschen samt arbetat med företagsutveckling i europeisk konsultverksamhet. Sedan mitten på 2000-talet har hon arbetat som rekryteringskonsult med inriktning på specialister och chefer inom ett flertal branscher med fokus på skogsindustri, media, logistik samt offentlig sektor. Marias fokusområde är Executive Search i norra Sverige.


Peter Adolfsson Poolia Executive Search

 
Peter Adolfsson
Business development
Telefon: +46 76 133 24 97
E-post: peter.adolfsson@poolia.se

Peter Adolfsson arbetar som professionell affärsutvecklare och har under åren fått förmånen att arbeta med ledande företag inom bland annat media, detaljhandel, hotell, flygbolag och konsultsidan. Bland de företag som Peter har en gedigen bakgrund från kan nämnas Veckans Affärer, Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes tidningar, Dagens Media, SAS, Scandic Hotels, Statoil samt OK.


Rebecca Karlsson Poolia Executive Search

 
Rebecka Karlsson
Executive Researcher
Telefon: +46 72 074 20 42
E-post: rebecka.karlsson@poolia.se

Rebecka Karlsson är Civilekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där hon läst ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi-marknadsföring samt magisterprogram inom strategi, HR och organisationsförändring. Upptill studierna engagerade Rebecka sig i studentlivet där hon varit aktiv inom studentkåren LundaEkonomerna, Lundakarnevalen samt Göteborgs Nation. Bland annat var Rebecka medlem i LundaEkonomernas Fullmäktige där alla kårens förtroendeposter, däribland styrelsen, tillsattes. Rebecka har även arbetat som Business Controller på globalt modeföretag.


 
Jonatan Svensson
Executive Researcher
Telefon: +46 72 074 20 43
E-post: jonatan.svensson@poolia.se

Jonatan Svensson har studerat pol mag vid Uppsala Universitet, med inriktning på svensk politik. Utöver detta har han även läst media och kommunikation. Han har tidigare arbetat som kommunikationskonsult och har även varit verksam i offentlig sektor. Jonatan har ett stort intresse för människor och samhällsfrågor och var aktiv i Uppsalas nationsliv under sin studietid, bland annat som barchef.

 

Jonatan Svensson

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se