Vår metod för chefsrekrytering och Executive Search

För att säkerställa att rätt chef hamnar på rätt plats, krävs också rätt metod. Vår metod för Executive Search (chefsrekrytering) inleds med en grundlig behovsanalys samt ett gediget researcharbete.

Vår metod för Executive Search innebär en grundlig behovsanalys av uppdragets karaktär och tjänstens kravprofil. Det är nämligen oerhört viktigt för oss att vi förstår er verksamhet för att kunna precisera vilka egenskaper och erfarenheter som krävs i den aktuella befattningen. För att vi ska kunna göra det tillsätts ett dedikerat rekryteringsteam med insikt i just er bransch. Genom djupgående intervjuer med relevanta nyckelpersoner hos er får vi kunskap och uppfattning om er verksamhet, värderingar och företagskultur samt mål och framtida utmaningar.

Efter denna förstudie har vi en tydlig kravprofil att utgå från i det fortsatta sökandet efter rätt kandidat. Vidare i processen är vi i kontakt med personer i vårt nätverk samt genomför en marknadskartläggning där vi identifierar och kontaktar de mest intressanta kandidaterna. När det bedöms ge effekt kompletterar vi med annonsering i utvalda medier.

Nästa steg i vår metod för Executive Search innebär djupintervjuer, kvalitetssäkrade tester, omfattande referenstagning samt grundlig bakgrundskontroll av de utvalda kandidaterna. Vi är certifierade användare av bland annat Hogan, Master Person Analys (MPA), Adjustable Competence Evaluation (ACE) och BasIQ. Vid behov fördjupar vi även den personliga utvärderingen med stöd av en legitimerad psykolog. Allt enligt era behov.

Precisionen i tillsättningen säkras genom:

  • Ett team bestående av rekryteringskonsulter och researcher skräddarsys utifrån varje uppdrag
  • En omfattande förstudie 
  • Kartläggning av kandidatmarknaden via en beprövad Executive Search-metodik
  • En omfattande intervjuprocess
  • Vi fördjupar utvärderingen ytterligare genom tester som säkerställer chefs- och ledaregenskaper
  • Möjlighet till fördjupad personanalys utförd av legitimerad psykolog
  • 360-gradig referenstagning inklusive bakgrundskontroll
  • Omfattande muntlig och skriftlig presentation av kandidater med jämförelser och rekommendationer
  • Uppföljning och kvalitetsgaranti

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se