Onboarding

Säkrar ni upp att den tillträdande ledaren får de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag? En väl genomförd onboarding är en fördjupad introduktion där både den nytillträdde ledaren och organisationen stärks med målet att bådas förväntningar infrias.

En väl genomförd onboarding är en fördjupad introduktion där både den nytillträdde ledaren och organisationen stärks med målet att bådas förväntningar infrias.

Syftet med onboarding är att skapa de bästa förutsättningarna för framgång. Ledarens och organisationens framgång hjälps av att ledaren så snabbt som möjligt får en tydlig bild av uppdraget och kommer in i organisationen. Det kan vara en utmaning att ta emot nya ledare och säkerställa att de får de bästa förutsättningarna för att lyckas i sitt uppdrag. Med en tydlig onboarding skapas bättre förutsättningar för samsyn om uppdraget och dess utmaningar och för att lyckas i uppdraget. Med en stödjande onboarding minskar risken för tidiga avhopp, förutsättningarna för en ökad produktivitet, trivsel och engagemang ökar.

Ger svar på viktiga frågor:

  • Får ledaren förutsättningar att skapa framgång i rollen?
  • Vad behöver ledaren fokusera på för att skapa framgång i sin ledarroll?
  • Hur kan ledaren utvecklas/anpassa sig till framtida krav?
  • Vilka styrkor och utvecklingsområden har kandidaten i förhållande till kraven?
  • Vad motiverar ledaren?
  • Vilket ledarskap främjar ledarens prestation?