Management Audit

Management Audit är en assessment av ledningsgruppen som ger dig en tydlig bild över nuläge och behov. Vi hjälper till när du vill identifiera vilka faktiska kompetenser du har eller saknar i ledningsgruppen, eller när du vill veta vem som bidrar med vilka styrkor för att kunna bygga det starka ledningsteamet.

Management Audit är en ledningsgruppsutvärdering sprunget ur behovet av genomlysa ledningsgruppen— kartlägga vilka kritiska kompetenser de besitter, vilka roller personerna tar naturligt och var kompetensbrister i ledningsgruppen finns. Den kan initieras när du som chef vill veta vilka kompetenser du faktiskt har – eller saknar – i din ledningsgrupp. Att veta och bedöma vilka ledaregenskaper, drivkrafter, kunskaper och erfarenheter som kommer skapa framgång i en ledarroll och totalt i en ledningsgrupp kan vara en utmaning.

Vårt uppdrag är att tydliggöra detta och vi kompletterar där er egen bild av ledaren/na med de vetenskapliga tester och kvalitativa djupintervjuer vi utför.

När är en Management Audit effektfull:

  • När ni ska rekrytera en ny medlem till teamet
  • När ni ska tillsätta en ny VD
  • När verksamheten står inför nya utmaningar
  • När ni är i process för exempelvis förvärv eller fusion

Ger svar på viktiga frågor:

  • Har ledningsgruppen förutsättningar att hantera aktuell affär utifrån kraven?
  • Har ledarna förutsättningar att fungera i organisationen?
  • Kan ledarna utvecklas/anpassa sig till framtida krav?
  • Vilka styrkor och svagheter har ledningsgruppen i förhållande till affärskraven?
  • Vad motiverar ledarna?
  • Vilket ledarskap främjar ledarnas prestation?