Begränsad Search

Är ni påväg att rekrytera en ny ledare och behöver stöd i processen att attrahera och kontakta nya kandidater?  Vårt arbetssätt är i grunden samma som vid en hel executive search process och det kritiska steg där vi attraherar rätt kandidater. Läs mer nedan om när en begränsad search kan vara behjälpligt.

Begränsad search innefattar att vi stödjer er i att ta kontakt med kandidater som ni själva redan har identifierat för en specifik ledarbefattning. Vi tar kontakt med kandidaterna där vi stämmer av intresse. Vi kan även efter överenskommelse söka efter fler kandidater enligt er kravprofil. I det fall ni inte har definierat en kravprofil kan vi även vara ett stöd i att formulera denna.

När är begränsad search effektfullt:

  • När ni inte själva vill eller kan approchera kandidater
  • När ni vi vill anlita en erfaren executive search konsult med erfarenhet av att attrahera kandidater
  • När ni själva rekryterar era ledare och har en kvalitetssäkrad process för ledarrekrytering

Metod som säkrar kvalitet:

  • Samtalen med kandidaterna genomförs av en av våra erfarna executive search konsulter med erfarenhet av attrahera chefskandidater.
  • Vi använder ett beprövat och strukturerat tillvägagångssätt för att förstå rollen och er verksamhet.
  • Kvalitetssäkrad metod med granskade och certifierade tester