Metod för Executive Search

Vår metod för executive search innebär en grundlig behovsanalys av uppdragets karaktär och tjänstens kravprofil. Det är av stor vikt för oss att vi förstår er verksamhet för att kunna precisera vilka egenskaper och erfarenheter som krävs i den aktuella befattningen.

Process för executive search:

För att säkra kvaliteten i rekryteringen tillsätter vi ett dedikerat rekryteringsteam bestående av två seniorkonsulter och en researcher. I förstudien genomför vi djupgående intervjuer med relevanta nyckelpersoner hos er och insamlar kunskap om er verksamhet, omvärld, mål och framtida utmaningar, värderingar och företagskultur, befattningen innehåll samt kravprofil på tjänsten.

Efter denna förstudie har vi en tydlig kravprofil att utgå från i det fortsatta sökandet efter rätt kandidat. Vidare i processen kontaktar vi personer i vårt nätverk samt genomför en marknadskartläggning där vi identifierar och kontaktar de mest intressanta kandidaterna. Vid önskemål kompletterar vi också med annonsering i utvalda medier.

Nästa steg i vår metod för Executive Search innebär djupintervjuer, kvalitetssäkrade tester, omfattande referenstagning samt grundlig bakgrundskontroll av de utvalda kandidaterna.

Vi är certifierade användare av bland annat Hogan, Master Person Analys (MPA), Adjustable Competence Evaluation (ACE) och BasIQ. Vid behov fördjupar vi även den personliga utvärderingen med stöd av en legitimerad psykolog.

Precisionen i tillsättningen säkras genom:

 • kvalitetssäkrad metodik anpassad till rekrytering av chefer (LEK)
 • 70 års samlad erfarenhet av executive search
 • omfattande nätverk av kandidater och källor
 • search med möjlighet till effektiv annonsering
 • kundteam med konsulter och researchers specialiserade utifrån bransch/befattning
 • omfattande testutbud
 • urvalspsykolog
 • omfattande dokumentering
 • kundutvärdering samt kandidatutvärdering
 • tidsplan med veckovisa statusuppdateringar till uppdragsgivaren
 • 360 graders referenstagning
 • bakgrundskontroll
 • garanti

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?