Genomförda Uppdrag

Poolia Executive Search AB:s rekryteringskonsulter har 70 års gemensam erfarenhet av headhunting av chefer. Sammanlagt har vi rekryterat hundratals VD:ar och ledande befattningshavare till näringsliv och offentlig sektor. Här hittar du ett urval av några av våra genomförda uppdrag. Vill du höra om ytterligare exempel är du varmt välkommen att höra av dig. Vi berättar gärna!

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro län – Ekonomichef
 • SL/Trafikförvaltningen inom Region Stockholm – Förvaltningschef tillika VD för SL och Waxholmsbolaget.
 • KE Gruppen AB – VD
 • Region Stockholm – Forsknings- och innovationsdirektör
 • Uppsala kommun – Socialdirektör
 • Region Örebro län – Områdeschef opererande och onkologi
 • Trafikverket – Projektchef Mälarbanan
 • Stockholms stift – Stiftsdirektor
 • Lidingö stad – Förvaltningschef Teknik och fastighet
 • Lidingö stad – Förvaltningschef Omsorg och social
 • Region Stockholm – Utbildningschef
 • Uppsala kommun – Utbildningsdirektör
 • SEOM – CFO
 • Region Örebro län – Hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Region Stockholm – HR-direktör
 • Region Stockholm – Ekonomidirektör
 • Trafikverket – Ekonomidirektör
 • Region Stockholm – Inköpsdirektör
 • Locum – VD
 • Byggmaterialhandlarna – VD
 • Danderyds sjukhus – VD
 • RFSL – Verksamhetschef
 • Södersjukhuset – Verksamhetsområdeschef Anestesi och Intensivvård
 • SL – Trafikchef
 • Svensk Fastighetsförmedling – Affärsutvecklare/Partneransvarig
 • Fastighetsägarna Service – Affärsområdeschef Juridik
 • Södersjukhuset – Utvecklingsdirektör
 • XL-BYGG AB – VD
 • ApoEx – CFO
 • ApoEx – HR-chef
 • ApoEx – Chef Operativt Inköp
 • Fastighetsägarna Service – Affärsutvecklingschef
 • Stockholms Läns Landsting – Landstingsdirektör
 • XL-BYGGPARTNER AB – VD
 • Trafikverket – Säkerhetschef
 • Aktiespararna – VD
 • Drillcon AB – VD
 • Skärgårdsstiftelsen – VD
 • Uppsala kommun Skolfastigheter AB – VD
 • Karolinska Universitetssjukhuset – Sjukhusdirektör
 • Uppsala kommun – Näringslivsdirektör
 • Uppsala kommun – Stadsdirektör
 • Svenska Spel – Chef för Affärsområde Kundmötet
 • Motormännen – VD
 • Praktikertjänst – Chef Affärsutveckling & rekrytering
 • Praktikertjänst – Chef Verksamhetsstöd & utveckling
 • Actavis AB – Rekryterat till ett flertal strategiska nyckelpositioner inom marknad, sälj och logistik
 • Stockholms läns landsting – Förvaltningschef till utbyggnaden av tunnelbanan
 • Svensk fastighetsförmedling – VD
 • SL – VD
 • Locum AB – Projektdirektör

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?