Vård och omsorg

En av våra specialiseringar är rekrytering av ledningspersoner till vård och omsorg. Vårt team har ett väl utvecklat kontaktnät bland alla aktörer och har skaffat sig en djup förståelse för det som är utmärkande för branschen. Vi har sedan vår start 2011 rekryterat över 300 chefer i ledande befattning till dessa och andra branscher såväl inom privata näringslivet som till offentlig sektor.

Intervju med Catharina Nordlander, practice leader i branschteamet Vård och omsorg

Jag som practice leader för Team Vård och omsorg, har själv varit ledare i många år i människonära verksamhet. Det är en förmån att få göra skillnad! Att få arbeta med att tillsätta ledare som bidrar till att skapa ännu bättre förutsättningar för människor som hjälper människor gör mig både stolt och varm i hjärtat, Catharina Nordlander.
– 070 729 96 44 alt. catharina.nordlander@poolia.se

Vad gör Poolia Executive Search AB till den bäst lämpade partnern för att rekrytera ledare till vård och omsorg?
Vi har stor erfarenhet, mångårig vana och brett kontaktnät. Teamet har både värdegrunden och kunskapen för att göra det yttersta för branschen. Vi har rekryterat chefer och ledare till vård och omsorg allt sedan Poolia Executive AB startade sin verksamhet 2011. Vi brinner för att vara med och bidra till medarbetarintensiva verksamheter som varje dag skapar en bättre tillvaro för människor i behov av stöd och hjälp.

Vad ser du för trender kring ledarförsörjning framåt inom vård och omsorg?
Vi ser att allt fler vill vara med och bidra till att skapa samhällsnytta och arbeta med det som gör skillnad för människor.

Vikten av att ha god kvalitet, tydliga rutiner och kompetenta medarbetare och en värdegrund som genomsyrar verksamheten blir alltmer viktig för att attrahera ledare och medarbetare till Vård- och omsorg. Det finns enormt kompetenta och engagerade ledare som vill bidra till fortsatt god utveckling inom vård och omsorg. Många ser att det är ett område som växer och med det skapas möjligheter till innovation och utveckling vilket lockar ledare till området.

Vilken typ av uppdrag har ni gjort och gör?
Behovet av vård och omsorgstjänster ökar i samhället och så även efterfrågan på bra ledare. Vi är enormt glada över att få rekrytera ledare till såväl beställare som utförare i såväl offentlig som privat regi. Vi har genom åren rekryterat Socialchefer, VD, affärsområdeschefer, verksamhetschefer, regionchefer, enhetschefer för att nämna några roller.

Vad är teamets största styrka?
Teamet har genom åren byggt ett stort och brett kontaktnät och har egen erfarenhet av att ha arbetat både i och med branschen. Vi har ett djupt engagemang för vård och omsorgsverksamhet och vill bidra till att skapa goda förutsättningar, inte minst genom att finna goda ledare till vård- och omsorgssektorn.

Teamet har egen erfarenhet från branschen samt stort och brett kontaktnät. Vi har ett djupt engagemang för människor och för att bidra till att hitta goda ledare vid varje rekrytering. Vi gör vårt yttersta för att bidra till den människonära verksamhet som bedrivs.

Vi har egen mångårig ledarerfarenhet och kan fungera som bollplank både för uppdragsgivare och kandidater såväl inför, under och efter en rekrytering. Vi har erfarenhet från branschen, är engagerade för det människonära viktiga arbete som utförs för att människor i behov av vård och omsorg. Människor som hjälper människor behöver och förtjänar goda ledare, där kan vi bidra.

Vi jobbar alltid i team om minst 3 personer med varje uppdrag. Vi har en struktur och metod som fungerar väldigt väl. Våra uppdragsgivare uppmanas att bedöma kvaliteten på vårt arbete och vi är stolta över att i genomsnitt få 4.9 av 5.0 möjliga poäng.  Vi får ofta höra att vi visar ett anmärkningsvärt engagemang både från uppdragsgivare och kandidater.

Förutsättningar i branschen

Vård och omsorg är den största tjänstebranschen i Sverige, med stor påverkan på närliggande branscher. Villkoren för vård- och omsorgsbranschen skiljer sig i viktiga avseenden från flertalet andra branscher. Ett särdrag är den starka offentliga dominansen. Vård och omsorg i Sverige är till 90 procent skattefinansierad.

En växande befolkning med ökade behov och krav där färre personer skall utföra jobbet skapar stora utmaningar för brukare och personal. Det handlar om patienter, brukare, kunder som blir alltmer kunniga, uppkopplade och kan göra alltmer själva och därtill en ökad livslängd. Detta skapar behov av nya arbetssätt, behandlingar och läkemedel som ska utvecklas och spridas. Förändrade arbetssätt med digitalisering, urbanisering, globalisering och smart teknik som river gränser och synsätt på vem som gör vad och hur gör ger både utmaningar och möjligheter.

Den långsiktiga trenden i Sverige är att medellivslängden ökar och att männens livslängd (81 år) ökar mer än kvinnornas (84 år). Andelen utrikesfödda äldre har också ökat vilket innebär att språkskillnader och kulturella skillnader kan komma att ställa högre krav på anpassning av äldreomsorgen. Hälsofrågor såsom behov av tandvård och tillgång till metoder som främjar god fysisk och psykisk hälsa behövs i större omfattning. Alltfler får vård och omsorg i ordinärt boende vilket ställer högre krav på resurser och kompetensförsörjningen. Behoven av samordnade insatser från flera utförare ökar också kravet på samverkan med både socialtjänst och regioner.

Ett exempel på en utmaning inom ledarskapet i branschen idag och in i framtiden handlar om upplevda värderingskonflikter med hänsyn till ovan. Nyligen genomförda undersökningar av ledarskap i äldreomsorgen visar på att cheferna – oavsett utbildningsbakgrund, värderade följande etiska värden högst: att inte skada, respekt för individen och rätten till konfidentialitet. Värdedilemman i chefsarbetet är dock vanligt och sammanlänkat med andra utmaningar i arbetet, särskilt med utmaningar som rör hantering över organisationsnivåer och av olika ansvarsområden. Inom privat verksamhet skattade de medverkande cheferna värdekonflikter och andra utmaningar i lägre grad än chefer inom kommunal verksamhet. De flesta chefer var nöjda med hur de kunde fullfölja sitt ansvar för utveckling av verksamheten avseende värdegrund, kvalitet, processer, dagligt arbete, brukarmedverkan, brukarsäkerhet och arbetsmiljö. De flesta skattade också att de arbetade i mycket hög grad med strukturering och utveckling av dessa frågor.

Det här ställer krav på ett situations-anpassat och strategiskt ledarskap inom branschen som har förståelse och verktyg för att hantera de utmaningar och dilemman olika ledare upplever inom branschen. Sammanfattningsvis kan sägas att branschen ställer krav på nya arbetssätt i kombination med ett strategiskt ledarskap med ledare som har foten ner i verksamheten men också en blick in i framtiden.

Vi ser fram emot att prata med dig

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?