Samhällsbyggnad

En av våra specialiseringar är rekrytering av ledningspersoner till bygg, fastighet och samhällsbyggnad. Vårt team har ett väl utvecklat kontaktnät bland alla aktörer och har skaffat sig en djup förståelse för det som är utmärkande för branschen. Vi har sedan vår start 2011 rekryterat över 300 chefer i ledande befattning till dessa och andra branscher såväl inom privata näringslivet som till offentlig sektor.

Intervju med Maria Eriksson, practice leader i branschteamet Samhällsbyggnad

Jag som practice leader tillsammans med mitt team för Samhällsbyggnad har under flera år rekryterat ett stort antal chefer med målsättning att göra skillnad. För företaget/organisationen, medarbetare och invånare. Vi är oerhört stolta över att som team ha fått rekrytera VD till SL, högsta chef till Sveriges största infrastrukturportfölj och ledningspersoner till ett stort antal fastighetsbolag såväl privata som offentliga, Maria Eriksson.
– 073 944 50 95 alt. maria.eriksson@poolia.se

Vad gör Poolia Executive Search AB till den bäst lämpade partnern för att rekrytera ledare till samhällsbyggnad?
Sedan vi startade Poolia Executive Search AB 2011 har vi rekryterat fler än 150 ledande befattningar till Samhällsbyggnadssektorn.  Det har givit vårt team ett väl utvecklat kontaktnät och har skaffat oss en djup förståelse för det som är utmärkande för sektorn. Att få bidra till att skapa framgång för branschens företag och organisationer samt människorna som verkar där är en av våra stora passioner.

Vad ser du för trender kring ledarförsörjning framåt inom samhällsbyggnad?
Jag ser att en väl fungerande samhällsbyggnadssektor har stor betydelse för tillväxt, utveckling och välstånd. Samhällsbyggnad är en framtidsbransch. Mycket ska byggas samtidigt som stora pensionsavgångar väntar.

Dessutom ska produktionen ställas om till att bli klimatneutral vilket kräver både nytänkande och nya kompetenta medarbetare. Sverige växer och det behövs ny infrastruktur och nya bostäder. En tydlig förändring mot tidigare är att hållbarhetsfrågorna kommit upp på dagordningen på ett helt nytt sätt.  Samhällsbyggnad är idag med det sagt en het bransch för våra ledarkandidater. Inte minst för att det även är en sektor som ger en bredd av möjligheter – från ledaruppdrag inom planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar till ledaruppdrag inom kultur- och naturmiljö.

Jag kan också se en stark trend att ledarrollen går mot att leda experter och att leda förändringar. Detta då det formligen exploderat med olika aktiviteter inom digitalisering och effektivitetshöjande verktyg och det har tillkommit nya arbetssätt som ständigt utvecklas. Idag krävs för att ligga i framkant att en ledare har en förmåga att leda leda högkvalificerade organisationer i att åstadkomma utveckling och förändring.

Vilken typ av uppdrag har ni gjort och gör?
Vi har rekryterat de högsta ledningsnivåerna till både privata näringslivet, myndigheter, regioner, kommuner och statliga bolag runt om i landet. Det är en bredd från VD fastighetsbolag, ledningsgrupper till teknikkonsultbolag och Stadsbyggnadsdirektörer. Den gemensamma nämnaren oavsett om vi rekryterar en ledare som ska skapa värde till aktieägare eller bidra till övergripande stadsbyggnad, effektiva och trygga kontor och boenden eller utveckla nya stambanor är ett gott ledarskap.

Vad är teamets största styrka?
Vi har i teamet mer än 30 år erfarenhet av rekrytering av ledande befattningar till samhällsbyggnadssektorn. Genom vår långa erfarenhet och vårt nätverk kan vi bidra med kunskap kring vad som krävs av en ledare för att lyckas inom branschen, vi vet var vi hittar dem och sist men inte minst – vi vet hur vi attraherar dem.

Vi mäter efter varje rekrytering i vilken grad kunden är nöjd med vårt samarbete och vår leverans. Vi har i genomsnitt fått 4.9 av 5 möjliga poäng och är mycket stolta över att vi är en samarbetspartner som fokuserar på att leverera kvalitet!

Alla måste vi bo någonstans, ha funktionella arbetsplatser, bra kommunikationer, inspirerande butiker och handelsplatser. Alla påverkas vi av detta och alla har synpunkter på hur det ska utformas. Det har varit otroligt spännande att få vara en del av detta och jag hoppas vi får hjälpa dig och din organisation nästa gång ni står inför en förändring och vill göra skillnad.

Förutsättningar i branschen

Vi kan fortfarande se att branschen lider av brist på tillgång på ledare sedan sviterna av fastighetskrisen i början av 90-talet. Flera av de som utbildade sig på landets högskolor för en karriär inom branschen kom aldrig in i branschen. Det var hög arbetslöshet inom bygg och fastighet. Samtidigt började en ny bransch vakna till liv, IT-branschen. Snabbt behövde de anställa duktiga chefer och projektledare och många nyexaminerade sökte sig dit. Idag finns med det ett stort antal chefer som börjar närma sig pension där det är brist på ledare med 15-20 år kvar i arbetslivet. För branschen och arbetsgivaren innebär det att man måste lyfta fram attraktionskraften för att kunna konkurrera i att attrahera de ledare som finns men också att föra en personlig dialog med ledarkandidaterna för att kunna attrahera. Kanske ändå viktigare – att vara kreativ och leta framgångsrika ledare i andra branscher som är närliggande exempelvis industrin – en bransch som kommit långt i digitalisering, automatisering och hållbarhetsfrågor.

Tillväxten av nya ledarämnen inom branschen ser nu bättre ut. Stort fokus läggs från akademi och arbetsgivare i att bredda urvalet av ledare och ledarämnen att representera all kompetens oavsett kön eller etnicitet mm. Antalet kvinnliga studenter har ökat betydligt. Ett exempel på en insats som gjorts är byte av namn på den akademiska utbildningen inom branschen till Samhällsbyggnad. Ett namn och innehålls som attraherar en större bredd av ledarämnen. Även hållbarhet är starkt i fokus vilket även det bidragit till att attrahera nya ledarämnen. Det är fantastiskt att se att branschen även här utvecklas och vill utvecklas!

Vi ser fram emot att prata med dig

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?