Team Public

Poolia Executive Search AB arbetar branschinriktat för att framgångsrikt rekrytera ledare och styrelser. En av våra specialiseringar är rekrytering av ledningspersoner till politiskt styrda organisationer. Det krävs ett specifikt kunnande för den unika branschen och vi arbetar i team som bidrar med råd och kunskap genom stor erfarenhet av framgångsrika tillsättningar, rekryteringar och stora nätverk. På det sättet stärks våra uppdragsgivares verksamhet genom precision, kvalitet och rätt kompetens vid tillsättning av nya ledare. Vi har sedan vår start 2011 rekryterat över 350 chefer i ledande befattning till offentlig sektor med ett kvalitetsindex på 4,9 av 5.

 

 

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

Maria Eriksson

VD Executive Search

0739 44 50 95
maria.eriksson@poolia.se

Besök min LinkedIn

Ulrica Pantzar

Executive Search konsult

0707 67 77 75
ulrica.pantzar@poolia.se

Besök min LinkedIn

Charlotte Ahlquist

Executive Search konsult

0735 06 72 05
charlotte.ahlquist@poolia.se

Besök min LinkedIn

Förutsättningar i branschen

Sverige behöver en stark offentlig sektor. Stat, regioner och kommuner utgör en betydelsefull del av den svenska arbetsmarknaden och välfärdssystemet är beroende av att uppgifterna utförs kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Idag är 1 417 500 av Sveriges invånare anställda inom offentlig sektor. Fram till 2026 behöver sektorn rekrytera en halv miljon medarbetare. Denna viktiga uppgift berör hela Sveriges välfärd. För att lyckas måste offentliga aktörer stärka sitt arbetsgivarvarumärke. I en stor marknadsundersökning, Kompetensindikatorn, vi inom koncernen för tionde året i rad genomfört lyfter arbetstagarna fram att det som är på topplistan för att attraheras in och kvar hos en arbetsgivare är en bra chef.

Då är det avgörande att kunna attrahera in rätt ledare. Vi som specialister inom chefsrekrytering till sektorn vet att offentlig sektor attraherar idag. Vi vet att offentlig sektor idag är på frammarsch som den nya heta arbetsplatsen. Men vi vet också att vi behöver ha det personliga samtalet med de främsta ledarkandidaterna för att lyfta fram detta. Vi som specialister vet vad offentlig sektor erbjuder i form av strategiska roller som direkt påverkas av den demografiska utvecklingen och medborgarnas höga krav på service. Att det gör sektorn dynamisk där en välfungerande offentlig sektor är avgörande och idag erbjuder några av Sveriges viktigaste chefsuppdrag.

Men vi vet också att ledaruppdraget inom sektorn ställer krav på ett stark ledarskap. Chefsuppdragen i kommuner, regioner och stat är komplext och kräver förmåga att styra och prioritera, men också att samarbeta med den politiska ledningen och ge medarbetarna rätt förutsättningar. Den kan vara en pressad situation med stora förändringar. Vi vet också hur avgörande det är att rekrytera de kandidater som drivs av utmaningar, att söka samarbete, att fokusera på de individer och medborgare som verksamheten är till för och hitta lösningar. Och inte minst – att hitta de ledare som drivs av att bidra till utveckling i viktiga verksamheter.

Med detta som bakgrund – för att vi också vill få bidra till dessa viktiga organisationer och ledares framgång – har vi byggt upp Team Public.

Intervju med Ulrica Pantzar, Practice leader i branschteamet Public.

Jag som practice leader för offentlig sektor har rekryterat över 210 ledare till offentlig sektor. För mig är viktigt att göra skillnad! Att få arbeta med att tillsätta ledare som bidrar med framgång till demokratiskt styrda organisationer gör mig oerhört stolt, Ulrica Pantzar.
– 070 767 77 75 alt. ulrica.pantzar@poolia.se

Vad gör Poolia Executive Search AB till den bäst lämpade partnern för att rekrytera ledare till offentlig sektor?
Sedan vi startade Poolia Executive Search AB 2011 har vi rekryterat över 300 chefer i ledande befattningar till offentlig sektor.  Det har givit vårt team ett väl utvecklat kontaktnät och har skaffat oss en djup förståelse för det som är utmärkande för sektorn.

Att dessutom få bidra till att skapa framgång för organisationer och ledare till de mest samhällskritiska organisationerna i Sverige är en av våra stora passioner. Och vi vet att passion föder framgång!

Vad ser du för trender kring ledarförsörjning framåt inom offentlig sektor?
Vi ser en stark trend att ledarrollen inom offentlig sektor ökar i attraktivitet. Idag lockar ledarskapet i offentlig sektor inte bara redan etablerade ledare inom sektorn utan attraherar även ledare från privata näringslivet. Det är en komplex, spännande och utmanande roll som också bidrar till samhällsnytta. Att få bidra till samhällsnytta upplevs hos ledare idag viktigare och viktigare. Det som attraherar ledare idag är utvecklingsmöjligheter och att få bidra till sunda värderingar och få göra skillnad. Allt det står offentlig sektor för. Vi är glada över att det blir allt hetare att vara ledare inom offentlig sektor och att som ledare få bidra till att skapa nytta för invånarna och få vara en viktig kugge i att stärka välfärden!

Vilken typ av uppdrag har ni gjort och gör?
Vi har rekryterat de högsta ledningsnivåerna till både bolag, förvaltningar och myndigheter inom stat, regioner och kommuner runt om i landet. De fantastiska ledare vi har rekryterat är en bredd från generaldirektörer till hälso- och sjukvårdsdirektörer och ekonomidirektörer till VD till Sveriges största verksamhet inom kollektivtrafik.

Gemensamt för dem är att de ska leda en samhällsnyttig verksamhet ytterst ledd av politiker, få ihop ett lag som ska åstadkomma resultat och ha en stark förmåga att blicka framåt.

Vad är teamets största styrka?
Vi har i teamet mer än 45 års erfarenhet av rekrytering av ledande befattningar till offentlig sektor. Genom vår långa erfarenhet kan vi bidra med kunskap kring det som är unikt vid rekrytering till offentlig sektor och skapa trygghet. Med den långa erfarenheten har vi också ett stort nätverk av kandidater och källor och kan vara både rådgivande och också utmana.

Teammedlemmarna har rekryterat ledningspersoner till flera av Sveriges största myndigheter, myndighetschefer, VD till stora kollektivtrafiksverksamheter och fastighetsbolag, kommundirektörer och många av Sveriges främsta ledare inom offentlig hälso- och sjukvård.

Vi mäter efter varje rekrytering i vilken grad kunden är nöjd med vårt samarbete och vår leverans. Teamet är mycket stolta över att vi är en samarbetspartner som bedöms fokusera på att leverera kvalitet och skapa ordning och reda!

Branschteam Public har med sina mer än 45 års gemensamma erfarenhet av rekrytering av ledande befattningar till offentlig sektor en av Sveriges största och mest unika erfarenhet.

Genom vår långa erfarenhet kan vi bidra med kunskap kring det som är unikt vid rekrytering till offentlig sektor med en stark förmåga att mejsa fram en träffsäker kravprofil. Att förstå ledarrollen ger oss en stark förmåga att attrahera in de bästa kandidaterna. Detta skapar en stor trygghet till våra uppdragsgivare. Med den långa erfarenheten har vi också ett stort nätverk av kandidater och tipsgivare och inte minst en hög förmåga att vara rådgivande åt och utmana våra uppdragivare.

Vi mäter efter varje rekrytering i vilken grad kunden är nöjd med vårt samarbete och vår leverans. Vi har i genomsnitt fått 4.9 av 5.0 möjliga poäng och är mycket stolta över att vi är en samarbetspartner som fokuserar på att leverera kvalitet! Vi är alltid ett team om tre personer – två executive search konsulter och en dedikerat executive researcher – i varje uppdrag. Teamet är aktiva i varje steg i processen. Våra uppdragsgivare beskriver speciellt att vi har en unik förmåga att attrahera rätt kandidater.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?