Technology

En av våra specialiseringar är rekrytering av ledningspersoner till branschen IT/Telecom. Vårt team har ett väl utvecklat kontaktnät bland alla aktörer och har skaffat sig en djup förståelse för det som är utmärkande för branschen. Vi har sedan vår start 2011 rekryterat över 300 chefer i ledande befattning till dessa och andra branscher såväl inom privata näringslivet som till offentlig sektor.

Intervju med Charlotte Ahlquist, practice leader i branschteamet Technology.

Jag som practice leader för detta branschteam känner starkt för den bransch jag själv arbetat som ledare i under 15 år, både nationellt och internationellt. Jag har alltid arbetat med människor, både för att bygga företag och för att stödja kunder med rätt kompetens.
I 15 år har jag arbetat med det jag tycker är absolut roligast – att få vara kundens rådgivare och samarbetspartner vid rekrytering av framgångsrika ledare, Charlotte Ahlquist.
– 073 506 72 05 alt. charlotte.ahlquist@poolia.se

Vad gör Poolia Executive Search AB till den bäst lämpade partnern för att rekrytera ledare till tech branschen?
Inom Poolia Executive Search, är vi alla erfarna ledare som dessutom har lång erfarenhet att rekrytera ledningspositioner. Vår styrka är att vi som konsulter har kombinationen av kompetens av chefsrekrytering och gedigen erfarenhet som ledare från IT/Telekom branschen – mer än 30 års erfarenhet.

Vi har därigenom skapat oss ett gediget nätverk och en djup förståelse för våra kunders bransch, dess verksamhet och framtida utmaningar.

I vårt branschteam följer vi marknaden för bolagen och den tekniska utvecklingen inom branschen, hur ser utvecklingen ut, kompetensgap, rörlighet, lönesituation m.m. Vi kan med detta snabbt sätta oss in i och förstå våra kunders behov och affärssituation. Till detta kommer vi med ett aktuellt och brett nätverk specifikt från branschen med de över 200 tillsättningar vi genomfört.

Vad ser du för trender kring ledarförsörjning framåt inom Technology?
Precis som för många andra branscher har tech en tydlig trend i att den yngre generationen inte alltid önskar en chefs/ledarkarriär, de väljer hellre en karriär som specialist med stor möjlighet att fördjupa sin kunskap och i vissa fall även större frihet/flexibilitet i sitt arbete.

För dem som vill utöka sitt ansvar så är ledarrollen både utmanande och krävande men den ger också en stor möjlighet till personlig utveckling.

Vi ser att fler och fler bolag genomför en strukturerad kompetensförsörjningsplan för att hela tiden säkerställa att det finns ledare som kan axla även de högsta ledningspositionerna.  Man identifierar nästa generations ledare i organisationerna och vi är med och hjälper till att coacha och utveckla både intern personal som kan växa in i ledningsroller samt att rekrytera ledare externt.

Vi bidrar på så sätt till organisationers och ledares framgång.

Vilken typ av uppdrag har ni gjort och gör?
Vi arbetar nära styrelser och VD för kunder inom SMB, ofta start-up´s eller bolag i stark tillväxt som vill hitta framtida ledare som kan göra skillnad i roller som VD, vVD, försäljningsdirektör/chef, affärsområdeschef, CIO, CTO m.m.

Vi arbetar även med bolag och organisationer i övriga branscher, där rekryterar vi ledare som kan och har erfarenhet av IT och digitalisering – idag en given överlevnadsfaktor. Utmaningarna för ledaren som ofta sporrar våra ledarkandidater är att sätta strukturer och attrahera och behålla den kompetens som krävs för att möta den allt snabbare förändrings- och utvecklingstakten. För att både hitta och attrahera just rätt ledare bidrar vi med lång erfarenhet av att vara en rådgivande partner till styrelse och ledning och bidrar starkt till organisationers och ledares framgång.

Våra kunder ger oss 4.9/5 i betyg vilket vi är mycket stolta över.

Vad är teamets största styrka?
Vår styrka är absolut vår förmåga att vara kundens efterfrågade rådgivare i hela processen, särskilt vid analysen och vid sluturval av kandidat. Vi arbetar med styrelsen, VD och dess ledningsgrupp och uppskattas av kunden som en mycket kompetent och lyhörd samarbetspartner.  Vi är intresserade och följer branschens utveckling och är med i flera branschnätverk och har därmed många nätverk och kanaler att hitta de eftersökta ledarna. Teamets unika styrka ligger i den gedigna egna erfarenheten av ledarskap i tillväxtbolag och inom IT/Telekombranschen i kombination med spetskunskapen i ledarrekrytering.

Vårt team besitter över 50 års erfarenhet av egen ledarerfarenhet av branschen och företagsledning, vi är utbildade både inom affärsmannaskap och beteendevetenskap. Vi skapar värde för våra kunder genom vårt stora intresse och vår kunskap om företagen inom IT branschen eller företag i andra branscher med behov av moderna ledare (IT, digitalisering, AI), vi möjliggör organisationer och ledares framgång. Vi har följt branschen genom dess utvecklingsresa i mer än 30 år och har ett brett och gediget nätverk.

Vi ser att vårt uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för en IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi genom att både genomföra rekrytering av ledare och dela med oss av vår gedigna kunskap. Allt i syfte att stödja våra kunder i att driva och utveckla företag med ledare som skapar framgång.

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekombolag verksamma i Sverige, är en förutsättning för att vi fullt ut ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Sammantaget handlar vårt uppdrag om att skapa kundvärde genom att vara den pålästa, intresserade och professionella rådgivaren till IT/Telekom företagen när de söker sina framtida ledare.

Förutsättningar i branschen

Branschen består av företag inriktade på framtagande av digital hårdvara, mjukvara och tjänster – exempelvis utrustning för mobila kommunikationsnätverk som används i hela världen, internationella tjänster för streaming av musik, utveckling av världsledande dataspel och nya framgångs­företag specialiserade på digitalisering av finansiella tjänster. Flertalet internationella IT-företag har också verksamhet i Sverige. IT- och telekom­branschen sysselsatte 2017 nästan 210 000 personer. Det är en stadigt växande bransch med mycket stort behov av kompetens både på medarbetarsidan men framförallt i ledarförsörjning.

Branschen kan betraktas som en enskild sektor, som vid sidan av andra sektorer som till exempel basindustri, jordbruk och avancerade tjänster bidrar till jobbskapande och exportintäkter. Samtidigt är IT- och telekom­branschen en unik sektor, eftersom det den levererar spelar en viktig roll för alla andra sektorer och därigenom för hela näringslivets framtid.

Vi ser fram emot att prata med dig

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?