Executive Search

Vi på Poolia Executive Search AB arbetar efter en kvalitetssäkrad kompetensbaserad rekryteringsmetodik utmejslad för att säkra precision vid tillsättning av ledare. Metoden baseras på en väl genomarbetad behovsanalys och identifiering av kravprofil, ett strukturerat urvalsarbete baserat på noggrann kartläggning av kandidatmarknaden i kombination med strukturerade djupintervjuer utförd av två executive search konsulter gemensamt, validerade och relevanta tester och omfattande referenstagning. Vi erbjuder även möjlighet till fördjupad personanalys utförd av legitimerad psykolog samt bakgrundskontroller.

Vår tjänst Executive Search

För att säkra kvaliteten i rekryteringen tillsätter vi ett dedikerat rekryteringsteam bestående av två executive search konsulter och en researcher.

Vår metod för executive search innebär en grundlig behovsanalys av uppdragets karaktär och tjänstens kravprofil. Det är av stor vikt för oss att vi förstår vår uppdragsgivares verksamhet för att kunna precisera vilka ledaregenskaper och yrkesmässiga erfarenheter som kommer skapa framgång i den aktuella befattningen. I förstudien genomför vi djupgående intervjuer med relevanta nyckelpersoner hos vår uppdragsgivare och insamlar kunskap om verksamheten, omvärld, mål och framtida utmaningar, värderingar och företagskultur, befattningen innehåll samt kravprofil på tjänsten.

Efter denna förstudie har vi ett tydligt styrkort i form av en tydlig kravprofil att utgå från i det fortsatta sökandet efter rätt ledare för uppdraget. Med vårt omfattande nätverk av kandidater och tipsgivare i vårt nätverk och genom genomförande av en gedigen kartläggning av kandidatmarknaden identifierar vi och kontaktar de mest intressanta kandidaterna för uppdraget.

För oss är det av vikt att ligga i framkant när det avser digital teknik. Som komplement till vår huvudmetod search erbjuder vi möjligheten att använda digital målsökande annonsering – Poolia Social Media Boost – som bygger på ledande teknik med algoritmer som marknadsför aktuell tjänst för exakt rätt målgrupp av kandidater.

Vårt noggranna urvalsarbete för att finna rätt ledare består av strukturerade djupintervjuer genomförd av teamets två executive search konsulter gemensamt med stöd av kompetensbaserade kvalitetssäkrade tester, en omfattande 360 graders referenstagning samt grundlig bakgrundskontroll av de utvalda chefskandidaterna. Våra erfarna executive search konsulters långa erfarenhet av ledarutvärdering och deras fingertoppskänsla att bedöma ledarskap är avgörande i urvalsarbetet. Vid behov fördjupar vi även den personliga utvärderingen med stöd av en legitimerad psykolog.

Precisionen i tillsättningen säkras genom

 • kvalitetssäkrad metodik anpassad till rekrytering av chefer
 • 70 års samlad erfarenhet av executive search och eget ledarskap
 • omfattande nätverk av kandidater och källor
 • search
 • möjlighet till effektiv annonsering
 • rekryteringsteam med två executive search konsulter och researchers specialiserade utifrån bransch/befattning
 • djupintervjuer genomförda av två executive search konsulter gemensamt
 • omfattande testutbud
 • urvalspsykolog
 • omfattande dokumentering
 • kundutvärdering samt kandidatutvärdering
 • tidsplan med veckovisa statusuppdateringar till uppdragsgivaren
 • 360 graders referenstagning
 • bakgrundskontroll
 • garanti