Våra värderingar

Poolias basvärderingar ligger till grund för företagets verksamhet och genomsyrar allt vi gör. Vi vill att våra värderingar skall få våra medarbetare att växa och känna tillfredställelse i sitt arbete.

Genom våra värderingar vill vi ge uttryck för vår trovärdighet, inte bara i vårt samarbete med våra kunder utan även i våra kontakter med kandidater, aktieägare och andra intressenter. För att nå dit måste vi kunna attrahera de bästa medarbetarna. Därför ska vi vara branschens bästa arbetsgivare. Poolias tydliga och relevanta värdegrund är en styrka och förutsättning för att vi ska nå ända fram till vår målsättning.

Människorna är grunden i Poolias verksamhet

På Poolia är vi väl medvetna om att våra konsulter är vår enskilt viktigaste tillgång och att nöjda medarbetare utför ett bättre jobb. Då de flesta av våra anställda spenderar merparten av sin arbetstid på andra företag är det viktigt för oss att de känner att de är en del av Poolia.

Våra värderingar är:

  • Jag är betydelsefull 
  • Jag vågar det oprövade
  • Jag gör alltid mitt bästa
  • Jag sätter affärer först 
  • Jag tar ansvar
  • Jag är här med hjärta och lust
  • Vi är det goda företaget 

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se