ISO Certifieringar

Poolia ska vara ”det goda företaget”. Det innebär att vi, både som samhällsmedborgare och arbetsgivare, självklart alltid ska respektera lagar och regler och att i övrigt på alla områden uppträda på ett professionellt sätt. Läs mer nedan om våra riktlinjer gällande likabehandling av kandidater och medarbetare samt vårt miljöansvar.

Poolia är sedan 2012 certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ladda ner Poolias ISO-Certifikat

Likabehandling

Likabehandling av kandidater och medarbetare är en naturlig del av Poolias etiska riktlinjer. Det är också en självklar följd av att vi baserar vår verksamhet på den individuella kompetensen hos ett stort antal individer. Poolia accepterar inte någon form av särbehandling, vare sig det gäller fast eller tillfälligt anställda, på huvudkontoret, eller hos kunden. Vi strävar också efter att ge alla medarbetare goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. 

Ladda ner Poolias Kvalitetspolicy

Miljö

Vi tar vårt miljöansvar. Det innebär att vi beaktar OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och att vi med god marginal uppfyller de krav som ställs i respektive lands miljölagstiftning på ett företag med vår funktion. Miljöanpassningen sker utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat, med beaktande av vår storlek och våra resurser. Poolias miljöpolicy innebär bland annat att medarbetarna i första hand bör välja mötesformer som minskar behovet av persontransporter, som till exempel telefon- och videokonferenser.

Ladda ner Poolias Miljöpolicy

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se