Avdelningschef

Avdelningschef till Underhåll på Ringhals

Vill du leda och utveckla Ringhals hela underhållsverksamhet – en av Ringhals största verksamheter – och leverera en samhällsviktig funktion? Elförsörjningen är en nyckelfaktor för svensk basindustri. Ringhals kärnkraftverk levererar el ut på det svenska kraftnätet, dygnet runt, året om. Konkurrenskraftigt, säkert och miljömässigt. Ditt uppdrag är att driva ett säkert och stabilt Ringhals.

Om tjänsten

Ringhals står inför en mycket spännande framtid, där underhållsverksamheten är kritisk för Ringhals framgång. Ringhals ägare har ett långsiktigt mål med verksamheten och driften sträcker sig över lång tid framåt. Framtiden innefattar att förlänga de befintliga reaktorernas livslängd, eventuellt planera för framtida bygge av ersättningskraft samt avveckla två av de befintliga reaktorerna. Detta gör att uppdraget som Avdelningschef för Underhåll är en av de mest kritiska rollerna på Ringhals och inom svensk energiförsörjning.

Avdelningschefen Underhåll har det övergripande verksamhetsansvaret för underhållsavdelningen med 280 medarbetare. Ditt uppdrag som avdelningschef för Underhåll blir att styra, leda och utveckla underhållsverksamheten. Ditt uppdrag kommer spänna över flera funktionsområden.

Avdelningschefen Underhåll ingår i Ringhals ledning och rapporterar till VD. Dessutom ingår Avdelningschefen Underhåll i gemensam ledningsgrupp för Ringhals och Forsmark. En viktig del av uppdraget är att ta en aktiv roll i dessa ledningsgrupper. Du har direkt personalansvar för 6 enhetschefer som i sin tur leder chefer, en ställföreträdande avdelningschef samt 2 direkt underställda medarbetare i stabsfunktion. Förutom underhåll är avdelningschefen även beställare avseende Real Estate och Facility Management (outsourcat).

Som avdelningschef för Underhåll har du det övergripande ansvaret för att:
• leda och utveckla avdelning Underhåll vilket inkluderar ansvar för budget samt arbetsmiljö
• säkerställa och utveckla tydliga processer, arbetssätt och rutiner inom ansvarsområdet
• säkerställa en ändamålsenlig underhållsorganisation som möter interna och externa krav
• driva och förankra frågor inom ansvarsområdet i ledningsgruppen
Avdelningschefen ansvarar för planering, genomförande samt uppföljande av underhåll och service vilket innebär ett ansvar för att:
• utveckla och förbättra verksamhetsområde ”Underhålla anläggning”
• leverera efterfrågade resurser för anläggningsändringar
• vidmakthålla funktion och materialstatus på samtliga byggnader, system och komponenter

Vem är du?

Vi ser att du har en flerårig chefserfarenhet där ledning av chefer ingått. Du har erfarenhet av att ha lett större organisationer samt erfarenhet av tyngre industri eller anläggning. Det vill säga, du har arbetat i den här kontexten med process- läkemedels- eller teknikbolag. Ytterligare har du erfarenhet av teknik-, drift eller underhållsfrågor med ett starkt intresse för teknikfrågor. Vi ser även att du har god förståelse för miljöer med höga säkerhetskrav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att rapportera till styrelse och koncern. Det är även meriterade om du även har erfarenhet av att arbeta inom processindustrin, företrädelsevis inom energibranschen. Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning som civilingenjör eller motsvarande.

För att skapa framgång i ditt ledarskap ser vi att du har ett intresse för att röra dig ute i anläggningen och du representerar ett synligt och tydligt ledarskap i en inkluderande kultur. Vi ser ytterligare att du är kommunikativ, handlingskraftig och modig. Du vågar att inte kunna allt, men är intresserad av allt. Ditt ledarskap präglas även av en mycket god problemlösningsförmåga, förmåga att se helheter, att prioritera, att se grundproblem samt att omsätta en inriktning till praktisk handling.

Om verksamheten

Ringhals ligger på västkusten, cirka sex mil söder om Göteborg, i Varbergs kommun. Dygnet runt, året om levererar deras kärnkraftverk el ut på det svenska kraftnätet. Målet är att säkert och stabilt producera efterfrågad el. Huvuddelen av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraft och vattenkraft. Kärnkraften är en stabil och väderoberoende kraftkälla.

Ringhals bedriver en del forskning och utveckling och har specialister som hör till de främsta i världen inom sitt område. De arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och sitt arbetssätt för att möta de krav som kunder och omvärlden ställer.

Ringhals producerar varje år cirka 17 terawattimmar (17 000 000 000 kilowattimmar) vilket motsvarar elförbrukning för hela Göteborgs stad, tre gånger om. Ringhals totala produktion har sedan starten passerat hela 900 TWh, mer el än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat.

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt. Ringhals har förhållandevis låg miljöpåverkan jämfört med annan elproduktion – exempelvis är utsläppen av växthusgaser mycket små. De arbetar systematiskt för att minska verksamhetens miljöpåverkan ytterligare.

Omvärldens krav är högt ställda och Ringhals strävar efter att vara i världstoppen när det gäller säkerhet av kärnkraftverk. Ringhals har en intern beredskapsorganisation med utpekade roller och detaljerade instruktioner för agerande vid en allvarlig driftstörning. Övningar och samarbete sker bland annat med länsstyrelsen.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer och styrelser. För en inledande dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta huvudkonsult Maria Eriksson 073-994 50 95 alt. maria.eriksson@poolia.se eller konsult Niklas Andrae 070 979 05 35 alt. niklas.andrae@poolia.se.

Ansök nu
Stad
Varberg
Publicerad
12 september
Sista ansökningsdag
9 oktober
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
65745