Hr-chef

Chef för funktionsområde Kompetens och Ledarskap

Region Uppsala rekryterar nu en chef för funktionsområde Kompetens och ledarskap. Rollen innebär att du kommer att vara en del av en framåtblickande och utvecklande verksamhet, med fokus på att skapa mervärde för medarbetarna inom ditt funktionsområde. Du kommer att arbeta tillsammans med ett dedikerat team för att uppnå resultat och göra en positiv inverkan.

Om tjänsten

HR-avdelningen inom Region Uppsala söker nu en chef för ett av sina funktionsområden; Kompetens och ledarskap. I denna roll blir du en del av en framtidsinriktad och utvecklande verksamhet med fokus på att skapa mervärde för Region Uppsalas verksamheter i kompetensförsörjnings- och ledarskapsfrågor.

Som chef för funktionsområdet Kompetens och ledarskap kommer du att leda och utveckla ett team med cirka 20 medarbetare. Teamet består av HR-specialister, verksamma inom områden som strategisk kompetensförsörjning, arbetsgivarvarumärke, likabehandling, säkerhet- och krigsplaceringar samt chefs- och medarbetarskap. I gruppen ingår även medarbetare som arbetar inom rekrytering och med hyrbemanning. Du rapporterar till HR-direktören och ingår i HR-avdelningens ledningsgrupp, där ditt engagemang och din kompetens kommer att vara central.

I ditt uppdrag ingår även att leda arbetet med att skapa ett förstärkt rekryteringsstöd för regionens ca 800 chefer. Ett förarbete har gjorts och du ska tillsammans med dina medarbetare genomföra förändringen på bästa sätt.

Teamet kompetens och ledarskap består av medarbetare med olika bakgrund, kompetenser och uppdrag i organisationen. Därför är det viktigt att du som chef har ett situationsanpassat ledarskap och kan gå in och ut ur olika roller.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

• Leda och utveckla ditt team
• Arbeta med förändringsledning för att förbättra kvalitet och produktivitet
• Ha personalansvar för cirka 20 medarbetare samt ansvar för arbetsmiljö, verksamhet och budget
• Driva strategiskt HR-arbete och utvecklingsprojekt
• Coacha och stödja dina medarbetare för att skapa en professionell och utvecklande arbetsmiljö
• Ha ett övergripande ansvar och utgöra ett operativt stöd för de medarbetare som hanterar inköp av bemanningstjänster till våra vårdförvaltningar. Vara delaktig och rådgivande i de forum där frågor kopplat till hyrbemanning hanteras på övergripande förvaltningsledningsnivå. Inom Region Uppsala pågår ett arbete med att minska hyrberoendet och du kommer att vara en viktig del i detta arbete.

Vem är du?

För att bli framgångsrik i rollen har du relevant högskoleexamen inom HR eller motsvarande som vi bedömer som likvärdigt. Du har flera års erfarenhet av chefspositioner inom HR-området och erfarenhet av att aktivt driva strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i en komplex verksamhet. Vidare är du van vid att verka i en ledningsgrupp och har drivit förändringsarbete med goda resultat. Vi ser även att du har en väl utvecklad förmåga att omsätta metoder och verktyg så att det skapar mervärde för verksamheten. Du har god IT-kompetens kombinerat med ett intresse att bidra till att Region Uppsala förbättrar verksamhetens processer och arbetssätt genom digitalisering och användandet av modern teknik samt goda kunskaper i svenska språket.

Har du tidigare arbetat som chef inom liknande offentlig organisation eller annan komplex verksamhet ser vi det som starkt meriterande. Det är även meriterande om du varit chef över HR-specialister.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga kompetenser, din inställning till arbetet och ditt engagemang i HR-frågor. Vi tror att du är en person som trivs med att ha variation i ditt arbete, drivs av nya utmaningar och som motiveras av regionens samhällsuppdrag. För att trivas i rollen är det viktigt att du är en trygg ledare med ett tillitsfullt ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv, är prestigelös och nytänkande samt har förmågan att bygga relationer och skapa värde genom samverkan. Genom att involvera, snarare än att instruera, kan du främja medarbetarnas specialistkompetenser och bidra till kunskapsutbyte inom teamet och i andra delar av organisationen.

Som ledare är du prestigelös och litar på dina medarbetares kompetens och expertis samt kan nyttja det självledarskap som finns i gruppen på bästa vis. För att klara uppdraget krävs att du snabbt kan skapa dig en helhetsbild, så att du tillsammans med medarbetarna i teamet kan förstå och sortera i uppdraget för att driva era frågor framåt.

Om verksamheten

Ledningskontoret är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Ledningskontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Ledningskontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, IT-avdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, information- och kommunikationsavdelningen samt regiondirektörens stab.

Ledningskontoret har cirka 900 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling – välkommen att arbeta med oss!

Ledningskontorets HR-avdelning arbetar på uppdrag av regionledningen och har ansvar för övergripande strategiskt HR-arbete i Region Uppsala. Uppdraget är att med utgångspunkt från den arbetsgivarpolitiska strategin utveckla och tillhandahålla ett kvalitativt och verksamhetsnära HR-stöd.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vi erbjuder:
En tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse. Inom Region Uppsala har alla chefer och ledare en viktig roll. Genom dig som chef kan medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för medborgarna. Vi vill ge våra ledare rätt förutsättningar att lyckas i sin roll och erbjuder därför flera ledarutbildningar för våra chefer. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna på https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/

Fackliga representanter:
Vision – Christianne Simson, 018-6113251.
SACO – Leif Sandberg, 0706-741088.
Ledarna – Maria Borgström 018-611 68 90
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.

Ansök nu
Stad
Uppsala
Publicerad
1 juli
Sista ansökningsdag
9 augusti
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
71616