Utvecklingschef

Regional Utvecklingsdirektör till Region Västerbotten

Vill du vara med och göra riktig skillnad i utvecklingen av den mångfacetterade Norrlandsregionen? Regionen är en dynamisk universitetsregion i ett positiv läge, en kraftfull organisation med framåtanda med goda förutsättningar för dig som vill fortsätta driva denna framtidsresa. Region Västerbottens uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Det innebär att regionen har ansvaret för hälso- och sjukvård samt ett regionalt utvecklingsansvar, ett ansvar för platsen Västerbotten. Regionen erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Om tjänsten

Uppdraget som regional utvecklingsdirektör är ett kvalificerat ledaruppdrag med ansvar över en stor, komplex och varierad verksamhet där syftet är att arbeta för att vara en del av regionens gemensamma utmaning och ambition att växa och ta sig framåt i utvecklingen. I rollen ingår att verka för en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Detta gör du genom ett nära samarbete med ett flertal aktörer både inom regionen, i länet, norra regionen och nationellt. Som regional utvecklingsdirektör har man breda kontaktytor. Samverkan med kommunerna i länet är en viktig del men också kontakter med allt ifrån länsstyrelsen, handelskammaren, universiteten till näringslivet i olika omfattningar, övriga regioner och även en hel del på EU-nivå.

Den regionala utvecklingsdirektören har uppdrag att för regionala utvecklingsnämndens räkning samordna och genomföra de åtaganden som åligger Region Västerbotten för att genomföra regionala utvecklingsstrategin (RUS). Just nu pågår det en stark utveckling i region Västerbotten och i rollen som regional utvecklingsdirektör ingår flera viktiga uppdrag som innefattar den gröna industrin, arbete för en samhällsomvändning utifrån hållbar livsmiljö samt stora resurser till el och förnybar energi.

Som regional utvecklingsdirektör ansvarar du för att leda 6 enhetschefer med 110 medarbetare.
Enheterna är:
– Näringsliv och Samhällsbyggnad
– Externa relationer och strategisk platsutveckling
– Regional Turism
– Stab Regional Utveckling
– Regional Kultur
– Företag- och projektfinansiering

Du har uppdrag i att leda och samordna den regionala utvecklingsförvaltningen samt initiera och utveckla förvaltningens strategiska verksamhet utifrån vision, budget, verksamhetsplan samt andra styrande dokument. Vidare ansvarar du för att leda förvaltningen genom dess chefer och med ansvar för personal, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.

I din roll leder du förvaltningsgruppens ledningsgrupp samt tjänstepersonsberedning. Du har ett nära samarbete med den politiska ledningen för regional utveckling och ska stödja nämndens ordförande samt säkerställa att nämndens beslut verkställs.

Rollen har tillsammans med övriga i regionens centrala ledningsgrupp ansvar för regionövergripande hantering som en del i Regiondirektörens ledningsgrupp. Uppdraget är att bedriva verksamhet som utvecklas genom att regional utveckling och hälso-och sjukvården stärker varandra och är hållbara tillsammans.

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde. Placeringsort är Umeå.

Vem är du?

Vi söker dig som har ett intresse för samhällsutveckling och dokumenterad erfarenhet av ledande befattning för en komplex och stor samverkansstruktur i exempelvis en kommunal, regional, nationell eller internationell organisation. För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du har en akademisk utbildning inom relevant område. Vidare ser vi att du har någon form av sakkunskap inom regional utveckling, till exempel näringsliv.

Som ledare skapar du förtroendefullt samarbete mellan dina enheter inom förvaltningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med jämställdhets-, mångfalds- och värdegrundsarbete samt har medievana.

För att du ska lyckas i rollen som regional utvecklingsdirektör ser vi att du är en transformativ ledare som är mål- och resultatorienterad. Vi ser att du har lett genom andra chefer. Du är tydlig och lyhörd med hög kommunikativ förmåga då samverkan är en stor del i ditt arbete. Som en stark relationsskapare bygger du nätverk både inom den egna verksamheten och externt med en hög förmåga att samarbeta samt initiera och bibehålla goda relationer.

Om verksamheten

Västerbottens län är Sveriges näst största län med en yta något större än en åttondel av landets totala landareal. I Västerbotten bor drygt 274 300 personer fördelade på 15 kommuner.

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation och ska verka för hela länet. Regionens huvudsakliga ansvarsområden är länets hälso- och sjukvård samt regionala utveckling och deras uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer.

Vidare erbjuder regionen även universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt. De drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva och verka i, besöka och samarbeta med och även flytta till. Regionen visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att stärka varandra. De vill ha ett hållbart samhälle, en god och jämlik hälso- och sjukvård samt en jämlik och attraktiv region. Fortsättningsvis vill Region Västerbotten göra skillnad och få fler människor att välja Västerbotten och arbetar utefter deras vision:

”Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.”

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner Region Västerbotten:
Heléne Idahl – Vision
helene.idahl@regionvasterbotten.se
070-2805712

Bengt Strömgren – Ledarna
Bengt.stromgren@regionvasterbotten.se
O72-5259509

Victoria Åkerlund – SACO
viktoria.akerlund@regionvasterbotten.se
070-3732354

Ansök nu
Stad
Umeå
Publicerad
30 mars
Sista ansökningsdag
10 april
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
67920