Direktör

Hälso- och sjukvårdsdirektör till Region Västerbotten

Vill du vara med och göra riktig skillnad i utvecklingen av den mångfacetterade Norrlandsregionen och samtidigt aktivt arbeta mot en personcentrerad och nära vård? Region Västerbotten är en dynamisk universitetsregion, en kraftfull organisation med framåtanda med goda förutsättningar för dig som vill fortsätta driva denna framtidsresa. Uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten är ett kvalificerat ledaruppdrag där förmåga att se det relevanta i komplexa sammanhang och skapa en gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag och riktning är viktig.

Som Hälso-och sjukvårdsdirektör ansvarar du för att leda 8–10 direkt underställda chefer och förvaltningen har ca 9300 medarbetare

Om tjänsten

Som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten har du ansvar att driva och leda hälso- och sjukvården som är en stor, varierad och komplex verksamhet. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen omfattar allt från närsjukvård i stad och glesbygd, tandvård, forskning, utbildning och utveckling till högspecialiserad regional och nationell sjukvård. Rollen innebär att vara aktiv och samverka nationellt, regionalt och lokalt med ett flertal aktörer. Specifikt viktigt är en nära och förtroendefull samverkan och ledning av universitetssjukvården tillsammans med Umeå universitet. Samverkan med de tre andra regionerna i Norra sjukvårdsregionen är också av stor betydelse liksom nära samverkan med länets kommuner.

Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete med att fortsatt driva mot en personcentrerad nära vård med innevånarens behov och hälsa i fokus och som hälso- och sjukvårdsdirektör tar du en ledande position i denna utveckling. Det innebär behov av förändrade arbetssätt, stöd av digitalisering och nya tankesätt vilket påverkar organisationskulturen, ditt ledarskap behöver därför präglas av tillit och tydlighet.

Du har i uppdrag att leda och samordna hälso-och sjukvårdsförvaltningen samt initiera och utveckla förvaltningens strategiska verksamhet utifrån vision, budget, verksamhetsplan samt andra styrande dokument. Vidare ansvarar du för att leda och följa upp förvaltningen genom dess chefer med ansvar för personal, verksamhets, arbetsmiljö och ekonomi. I din roll leder du förvaltningsgruppens ledningsgrupp samt tjänstepersonsberedning. Du har ett nära samarbete med den politiska ledningen för hälso-och sjukvården och rapporterar direkt till nämnd samt stödjer nämndens ordförande och säkerställer att nämndens beslut verkställs.

Du ingår i regionens centrala ledningsgrupp som leds av Regiondirektören. Den centrala ledningsgruppen har ansvar för regionövergripande frågor. Uppdraget i regionen är att bedriva verksamhet som utvecklas genom att regional utveckling och hälso- och sjukvården samverkar och är hållbara tillsammans.

Vem är du?

Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av ledande befattning för en komplex och stor samverkansstruktur i exempelvis en kommunal, regional, nationell eller internationell organisation. Du har inblick i hälso- och sjukvård samt har erfarenhet av att leda större förändringsarbeten. Vi ser även att du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och att du har ansvarat för ledningsgrupper på strategisk nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i politiskt styrd organisation på ledande nivå samt har medievana. Även erfarenhet av eller inblick i akademisk sjukvård/universitetssjukvård eller annan form av utbildning-forskningsorganisation är meriterande

Som ledare skapar du förtroendefullt samarbete mellan dina verksamheter inom förvaltningen samt gentemot övriga verksamheter i regionen och samarbetspartner. Du har god förståelse för komplexa verksamheter och system och drivs av att utveckla hälso-och sjukvården inklusive universitetssjukvården. Ditt ledarskap präglas ytterligare av tydlighet och lyhördhet med hög kommunikativ förmåga då samverkan är en stor del i ditt arbete. Som en stark relationsskapare har du en hög förmåga att samarbeta samt initiera och bibehålla goda relationer.

Placeringsort är Umeå.

Om verksamheten

Västerbottens län är Sveriges näst största län med en yta något större än en åttondel av landets totala landareal. I Västerbotten bor drygt 274 300 personer fördelade på 15 kommuner.

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation och ska verka för hela länet. Regionens huvudsakliga ansvarsområden är länets hälso- och sjukvård samt regionala utveckling och deras uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Inom regionen arbetar cirka 10 600.

Vidare erbjuder regionen även universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt. De drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva och verka i, besöka och samarbeta med och även flytta till. Regionen visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att stärka varandra. De vill ha ett hållbart samhälle, en god och jämlik hälso- och sjukvård samt en jämlik och attraktiv region. Fortsättningsvis vill Region Västerbotten göra skillnad och få fler människor att välja Västerbotten och arbetar utefter deras vision:

”Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.”

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap

Läs mer om regionens förmåner på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Region Västerbotten strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Fackliga kontaktpersoner
Anna Hedman
Vision
anna.hedman@regionvasterbotten.se
+46727128149

Anna Wallgren
Ledarna
anna.wallgren@regionvasterbotten.se
+46702301968

Jonas Holm
Västerbottens läkarförening
jonas.holm@regionvasterbotten.se
+46705953979

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Umeå
Publicerad
10 november
Sista ansökningsdag
4 december
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
69947