Ekonomidirektör

Ekonomidirektör till Sundbybergs stad

Vill du ta dig an rollen att tillsammans med verksamheten leda och kvalitetssäkra Sundbybergs Stads ekonomiprocess? Sundbybergs stad är en kommun i stark tillväxt och utveckling och du blir en del av att leda kommunen in i framtiden med visionen ”Sundbyberg växer med dig”. Du gör omvärldsanalyser och omsätter dem i ekonomiska prognoser. Du driver utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet och för verksamheten ur ett helhetsperspektiv.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Som ekonomidirektör leder du ekonomi-och finansavdelningen med fyra enhetschefer; redovisningsenheten, ekonomistyrningsenheten, upphandlingsenheten och måltidsservice. Du leder även två direktrapporterande funktioner; koncerncontroller och lokalstrateg.

I rollen som ekonomidirektören stödjer du politiken i framtagande av budget och fattar eventuella delegationsbeslut, dels för bolagens omsättning av befintliga lån eller nyupptagande av lån, samt upplåning för stadens räkning. Du säkerställer framtagandet av en kostnadsfördelningsmodell för sektorn ledning och samordning (KS). Du svarar på eventuella remisser eller yttranden utifrån revisionen inom ansvarområdet och tecknar hyresavtal och beställningar till Lokalfastigheter AB enligt delegation.

Sundbybergs Stad har ett stort fokus på kvalitetssäkring och ekonomisk styrning, vilket medför att du kommer arbeta tätt ihop med kommunens övriga chefer samt med stadsdirektören. Du svarar för beslutsunderlag och rapporter till sektorsdirektörer, stadsdirektören samt politisk nämnd, och ditt arbete bidrar till att verkställa politiska mål, riktlinjer och beslut.

Du håller samman den årliga processen kring budget och planeringsförutsättningar, kvalitetsuppföljningar, internkontroll likväl som bokslut. Vidare driver du frågor på strategisk och ledande nivå avseende redovisning och ekonomistyrning och tillser att chefer i organisationen får bra förutsättningar i sitt arbete med budget och uppföljning.

Som ekonomidirektör deltar du i stadsdirektörens ledningsgrupp samt i ledningsgruppen för ledning och samordning.

Uppdrag som ekonomidirektör innefattar att:
• Analysera och kommunicera samhällsekonomisk och kommunalekonomisk utveckling
• Utveckla och driva kommunkoncernens ekonomistyrning
• Leda arbetet med kommunens budgetprocess, och uppföljningar
• Driva effektiviseringsarbete
• Ta fram beslutsunderlag rörande ekonomiska frågor
• Föredra ekonomiärenden i kommunstyrelsen och i Sundbybergs stadshus AB
• Delta i kommunkoncernens övergripande utvecklingsarbete
• Vara en aktiv part i kommunens utbyggnadsprojekt
• Stötta och vara bollplank åt kommunens sektordirektörer och verkställande direktörer i löpande ekonomifrågor
• Ansvara för ledning och styrning av ekonomi- och finansavdelning samt ekonomifrågor i bolagskoncernens moderbolag

Vem är du?

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, gedigen erfarenhet av arbete som ekonom inom kommunal verksamhet med flera års chefserfarenhet. Det är starkt meriterande att ha arbetat i en chefsbefattning nära den politiska ledningen i en kommun.

Som person är du analytisk och strategisk. Du strävar efter ordning och reda och du tycker om att kommunicera komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Du förstår betydelsen av förankring och att ta hänsyn till alla de dimensioner som finns i en kommunkoncern. Du är lätt att samarbeta med. Du uttrycker dig tydligt både i tal och skrift.

Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta som chef inom ekonomiområdet, erfarenhet av strategisk ekonomistyrning och redovisning och goda kunskaper i ekonomiska principer samt god redovisningssed som gäller i offentlig förvaltning. Då Sundbyberg är inne i en fas med stora investeringar inom infrastruktur och stadsutveckling ser vi att det är meriterande om du har erfarenhet och förståelse för investeringsekonomi. Det är även meriterande om du har erfarenhet av upphandling/strategiska inköp i offentlig verksamhet.

Som ledare är du strukturerad och organiserar arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du förstår numeriska underlag och har förmåga att lösa komplexa uppgifter utan att fastna i detaljer. Du har erfarenhet av att delegera för att effektivt nå gemensamma mål. Du har förmåga att motivera, samordna och skapa engagemang och delaktighet bland dina medarbetare, och du arbetar utifrån en helhetssyn där du förstår din roll, men ser även till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Om verksamheten

Sundbybergs stad är inne i en spännande och utmanade förändringsresa som handlar om att skapa en samlad förvaltning med fem sektorer. Det är fyra verksamhetssektorer samt en sektor för ledning och samordning av stadens gemensamma funktioner. De fyra verksamhetssektorerna är välfärd och omsorg, lärande och bildning, samhällsbyggnad och kultur och fritid. En samlad förvaltning handlar bland annat om att skapa en större helhetssyn, bättre styrning, effektivare organisation och ökad samordning.

Sektorn för ledning och samordning är den sektor som hanterar styrning, ledning samt gemensamma stöd- och servicefunktioner i förvaltningen. Sektorn är organiserad i sex avdelningar som leds av en avdelningschef. Ekonomidirektörsrollen organiseras inom sektorn för ledning och samordning i stadens förvaltning.

Uppdraget som ekonomidirektör omfattas av en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Sista ansökningsdag: 2 december

Fackliga Organisationer Sundbybergs stad
Sök via växel
08-706 80 00

Ansök nu
Stad
Sundbyberg
Publicerad
15 november
Sista ansökningsdag
2 december
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
66527