Verksamhetschef

Verksamhetsområdeschef till Specialistvården, Södersjukhuset!

Är du en ledare med ett brinnande intresse för att utveckla vården?
Som verksamhetsområdeschef för Specialistvården ansvarar du för en verksamhet som bedriver högspecialiserad vård med goda resultat och som värderar forskning och utveckling högt.

Välkommen att utvecklas i en prestigelös miljö på Sveriges ledande akutsjukhus!

Om tjänsten

Specialistvården är ett verksamhetsområde som omfattar flera specialiteter och sex olika verksamheter; Handkirurgi, Infektion/Venhälsan, Urologi, Ögonklinik, Onkologi/Strålbehandling och Sårcentrum. Vi har högspecialiserade uppdrag inom öppenvård och slutenvård och bedriver både akut och elektiv verksamhet. Genom tvärprofessionellt och multidisciplinärt omhändertagande i samverkan med övriga verksamheter på sjukhuset bidrar vi till att ge sjukhusets patienter god vård av hög kvalitet i rätt tid. Verksamhetsområdet har ett betydande uppdrag inom forskning och undervisning och har under flera år fått mycket goda omdömen från studenter. Inom Specialistvården arbetar ca 630 medarbetare och omsätter ca 200 miljoner kronor.

Som verksamhetsområdeschef leder du verksamheten tillsammans med en ledningsgrupp som består av verksamhetschefer från olika specialistområden samt stödjande funktioner. Uppdraget innebär ett ansvar för att leda, planera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål avseende sjukvård, arbetsmiljö, undervisning och kliniknära forskning. Du har det samlade medicinska, ekonomiska och administrativa ansvaret för verksamhetsområdet. Du arbetar i nära samverkan med andra verksamhetsområden genom att initiera, driva och utveckla arbetssätt och arbetsformer som leder till förbättrade flöden och kvalitet för patienter samt god arbetsmiljö med medarbetare.

Som verksamhetsområdeschef ingår du i Södersjukhusets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD Mikael Runsiö.

Vem är du?

Vi söker dig som för funktionen har relevant högskoleutbildning inom vårdprofessionen, exempelvis sjuksköterska eller läkare. Doktorsexamen är meriterande.

Du har flerårig chefserfarenhet och chef- och ledarskapsutbildning. Det är mycket meriterande om du tidigare har lett genom andra chefer samt har erfarenhet som verksamhetschef och/eller chefläkare. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av ledning och styrning inom sjukvården och gärna inom akutsjukvård. Du har även lett och drivit förändrings- och utvecklingsarbete samt har erfarenhet av att leda såväl interprofessionella som interdisciplinära team. Du har erfarenhet av forskning och utbildning.

Vidare ser vi att du har erfarenhet och kunskap om arbete med patientprocesser, verksamhets- och kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet och kunskap om säker vård och arbetsmiljö viktigt.
Som ledare är du närvarande, kommunikativ och lyhörd i syfte att skapa en god förståelse kring visioner, mål och verksamheten. Du är utvecklingsinriktad och ser möjligheter i förändring och utveckling. Du tar också ett betydande ansvar för arbetsmiljö där kompetens, samarbete och goda arbetsförhållanden leder till den bästa patientvården.

Södersjukhuset efterfrågar utöver detta ledare som:
• företräder Södersjukhusets vision, värderingar och mål.
• är en god förebild och visar gott omdöme, är uppriktiga, modiga och konsekventa i sitt beteende.
• tar vara på medarbetarnas idéer, kunskaper och erfarenheter för att stödja och stimulera vårt ständiga förbättringsarbete.
• visar intresse för undervisning och forskning och att driva utbildningsfrågor.
• främjar nytänkande, mångfald och samarbete genom sitt ledarskap.
• samverkar, kommunicerar och skapar goda relationer såväl internt som externt så att bästa patient/kundnytta uppnås.
• är synliga, transparenta och tydliga i sin kommunikation.
• har stor integritet och kan både utmana och ta plats för att lyfta verksamhetens arbete och frågor.
• är drivande och har en helhetssyn och en tydlig vision.
• arbetar med andra, är lyhörda och agerar prestigelöst.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Sjukhuset tillämpar tidsbegränsat chefskap i kombination med tillsvidareanställning inom det egna kompetensområdet. Mer information om Södersjukhuset får du på vår webbplats http://www.sodersjukhuset.se

Upplysningar lämnas av VD Mikael Runsiö tfn 08-123 610 00

Fackliga kontaktpersoner – SACO: 08–123 63 586, Vårdförbundet: 070-484 33 10, Vision: 072-582 46 08, Kommunal: 08-123 616 84.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Stockholm
Publicerad
23 november
Sista ansökningsdag
21 december
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
66605