Säkerhetschef

Sundbybergs Stad söker säkerhetsstrateg

Är du skicklig på att samverka och skapa engagemang gällande säkerhetsfrågor? För rekrytering söker vi nu en säkerhetsstrateg med intresse för säkerhetsskydd till Sundbybergs Stad. Är du van att arbeta brett med säkerhetsfrågor som rör verksamhetsskydd och säkerhetsskydd? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Arbetsgivaren har även behov av att bemanna funktionen som bitr. säkerhetsskyddschef som kräver särskild kunskap och erfarenhet. För dig som ännu inte besitter dessa kunskaper och erfarenheter så kommer det finnas goda utvecklingsmöjligheter att vidareutbilda sig inom dessa områden.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse och beredskapstjänstgöring ingår. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Urval och intervjuer sker löpande så sök gärna redan idag.

Om tjänsten

Förvaltningsstaben som tillhör kommunstyrelsens förvaltning ansvarar i huvudsak för det stadsövergripande säkerhetsarbete i form av verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och signalskydd. Arbetet vid förvaltningsstaben leds av stabschefen tillika säkerhetsskyddschef.

Tjänsten som säkerhetsstrateg innebär primärt att tillsammans med stabschefen/säkerhetsskyddschefen arbeta utifrån ett allrisk-och hotperspektiv och brett anslag inom säkerhetsskydd, verksamhetsskydd och signalskydd. Du kommer att ingå i ett mindre team på tre säkerhetsstrateger och en informationssäkerhetsstrateg. I teamet har alla olika övergripande inriktningar gällande säkerhet.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

I rollen som säkerhetsstrateg representerar du Sundbybergs stad i olika externa nätverks- och samarbetsforum, samverkar med myndigheter och frivilligorganisationer. I uppdraget ingår att ge rådgivning och att vara kravställare. Som säkerhetsstrateg arbetar du i ett team med övriga medarbetare vid förvaltningsstaben där du i din roll strategiskt leder och driver Sundbybergs stads utveckling inom dina primära och sekundära fackområden. I befattningen följer skyldighet att inneha beredskap som tjänsteperson i beredskap, TIB.

Vem är du?

Vi ser att du som söker har dokumenterad flerårig erfarenhet av arbete inom någon eller några av verksamhetsområdet relevanta fackområden så som t.ex. krisberedskap, krishantering, civilt försvar, fysisk säkerhet och egendomsskydd, personsäkerhet, systematiskt brandskydd, risk- och sårbarhetsanalyser, försäkringsskydd, utbildning- och övningsverksamhet, kontinuitetsplanering. För att lyckas i rollen ser vi att du även har flerårig erfarenhet av och god juridisk förståelse och kunskap om relevant lagstiftning (t.ex. kommunallag, lag om offentlig upphandling, kamerabevakningslag, lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). Du har en akademisk examen, YH-utbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.

I tjänsten kommer du att författa styrdokument, tjänsteutlåtande samt handlägga svar på remisser därmed ser vi att du har mycket god förmåga i att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har arbetat på ledningsnivå inom en kommunalt politisk styrd organisation, eller har erfarenhet av tjänstgöring som tjänsteperson i beredskap, TIB i kommunal eller statlig myndighet. Om du tidigare har arbetat med att bygga upp struktur, implementera ledningssystem eller drivit verksamhetsutveckling och förändringsledning i medelstora organisationer är det meriterande. Vid erfarenhet av att verka i och bygga upp krisledningsstab ser vi det som meriterande för den här tjänsten. Har du erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystemet Public 360, processkartläggningsverktyget 2c8, WIS, Rakel eller Cosafe är det meriterande.

För utökade arbetsuppgifter som bitr. säkerhetsskysschef är det meriterande om du har:
• slutförd säkerhetsskyddschefsutbildning. Utbildningen ska styrkas genom diplom eller annan liknande handling.
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av strategiskt säkerhetsskyddsarbete på statlig eller kommunal myndighet.
• Dokumenterad flerårig erfarenhet av och god juridisk förståelse och kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.
• Svenskt medborgarskap.

Personliga egenskaper:
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i jobbet har du förmågan att upprätthålla en god struktur i ditt arbete. Du är analytisk med förmåga att kunna se större sammanhang och konsekvenser av åtgärder på lång sikt. Det är också viktigt att du är stabil och kan behålla lugnet i krävande situationer. Vi tror också att du är samarbetsorienterad och har förmåga att skapa goda relationer, både internt och externt. Du är ambitiös och sätter upp höga mål för dig själv och arbetar för att nå dessa mål. Du gör vad som krävs för ett gott resultat. Du är vetgirig och håller dig à jour inom din profession, omvärldsbevakar och trendspanar.

Om verksamheten

Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner och Sveriges minsta kommun till ytan. Sundbyberg är idag dryga 50 000 invånare och beräknas vara ca 68 000 invånare 2030. Stadens organisation består av 1 gemensam förvaltning med 5 underliggande sektorer, avdelningar och enheter.

Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Urvalstester kan förekomma. Fördjupad bakgrundskontroll kommer att genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Ansök nu
Stad
Stockholm
Publicerad
15 november
Sista ansökningsdag
10 december
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
69978