Sjukhusdirektör

Sjukhusdirektör till Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Vill du ta dig an uppdraget att leda och utveckla en av Sveriges största idéburna vårdgivare med starkt varumärke? I mer än 150 år har Stiftelsen Stockholms Sjukhem bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte och har ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Med utgångspunkt i den starka värdegrunden Engagemang – Kunskap – Omtanke säkerställer du att våra patienter inom sjukvården och boende inom omsorgen får vård och omsorg av högsta kvalitet. Det görs genom att driva verksamhetsutveckling, affärsmässighet och att effektivt använda befintliga resurser. Du gör det med tydliga mål och tät uppföljning av kvalitet, arbetssätt och ekonomi. Stockholms Sjukhem värnar hög kvalitet- och patientsäkerhet och dina nyckeltal inkluderar därför patientsäkerhetskultur, medicinsk kvalitet samt nyckeltal för produktion, resurser och ekonomin.

Som sjukhusdirektör skapar du tillsammans med din ledningsgrupp förutsättningar för ett tydligt och starkt ledarskap i organisationen genom att tydliggöra uppdrag, ägarskap, ansvar och befogenheter på alla nivåer. Verksamheten genomsyras av kompetenta och engagerade medarbetare. Du skapar förutsättningar för och följer upp kompetensförsörjning för att säkra fortsatt högt medarbetarengagemang, en hållbar organisation och kontinuitet i verksamheten. Stiftelsen Stockholms Sjukhem är godkänd universitetssjukvårdsenhet och du säkerställer att FoU-verksamheten är värdeskapande för Stiftelsen Stockholms Sjukhem i tre dimensioner: för patient/boende, ur medarbetar- respektive vårdgivarperspektiv.

Som sjukhusdirektör leder, utvecklar och följer du upp den löpande verksamheten i linje med verksamhetsplanen. Du är en aktiv röst i relevanta vård- och omsorgsforum och du agerar ambassadör för idéburen verksamhet. Sist men inte minst utvecklar du externa kontaktytor med intressenter så som politiker, opinionsbildare och ledande befattningshavare inom Region Stockholm och Stockholms län.

Du rapporterar till en kompetent och kvalificerad styrelse.

Vem är du?

Vi ser att du är en dokumenterat framgångsrik och erfaren ledare avseende såväl verksamhetsresultat som ledarskap och medarbetarengagemang. Vi ser även att du har erfarenhet från ledande befattning i komplex verksamhet, företrädesvis från hälso- och sjukvårdsområdet och/eller vård och omsorg. Vidare har du har erfarenhet av att ha drivit och gått i mål med långsiktigt förändringsarbete. Du har en förståelse för marknadens villkor med erfarenhet av konkurrensutsatt verksamhet. Meriterande är om du har erfarenhet från både offentlig och privat sektor.

Vi ser att du har en god ekonomisk förståelse och erfarenhet av eget budgetansvar. Du har en akademisk examen och det är meriterande om du har en medicinsk bakgrund, gärna läkare eller en Managementutbildning/Master inom hälso- och sjukvård.

Som person är du engagerande med personlig passion för patienter och boende. Du har ett starkt driv- och genomförandekraft samt stor förståelse för den operativa verksamheten kombinerat med hög strategisk förmåga. Du är beslutsför, affärsmässig, prestigelös och en stark relationsbyggare.

Vi ser att du har förmågan att använda FoU som ett verktyg för att säkra verksamhetens kvalitet. Du är innovationsorienterad; ser teknisk utveckling som möjlighet att effektivisera och modernisera verksamheten. Ditt ledarskap är tydligt kombinerat med lyhördhet, du är trygg med stark självkänsla och har god förmåga gällande ömsesidig dialog och feedback. Vi ser att du är målinriktad och uthållig, välstrukturerad med god egen planering samt är en entusiasmerande kommunikatör.

Om verksamheten

Stiftelsen Stockholms Sjukhem (SSH) är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. I mer än 150 år har SSH bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte och har i dag ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Verksamheten har under hela tiden bedrivits i stiftelseform.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem har cirka 1 400 medarbetare och är medlem i Famna (riksorganisationen för idéburen välfärd). Omsättningen för 2022 uppgick till ca 750 MSEK. Stiftelsen Stockholms Sjukhem är delägare i Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Stiftelsens s k principaler är SSH:s huvudmän. Principalskapet tillkom när stiftelsen grundades. Val av nya principaler sker vid principalsammanträdet varje år och uppgår till ca 50. Det är dessa som utser styrelsen.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Stockholm
Publicerad
9 mars
Sista ansökningsdag
2 april
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
67974