Stadsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsdirektör till Huddinge kommun

Huddinge är en växande stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Huddinge är en kommun med drygt 114 000 invånare och den näst största kommunen i länet. Inom Huddinge kommunkoncern arbetar cirka 7000 medarbetare.
Läs mer på: http://www.huddinge.se

Som ledare för engagerade medarbetare är du en viktig samhällsbyggare som tillsammans med oss gör Huddinge kommun till en av de mest populära kommunerna att bo i, arbeta i och besöka.

Om tjänsten

Som samhällsbyggnadsdirektör får du fantastiska möjligheter att driva och utveckla samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med andra. Samhällsbyggnadsavdelningen ska på kommunstyrelsens uppdrag skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Avdelningen ska planera, utveckla och bygga ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Dagens och morgondagens boende och verksamma ska se Huddinge som det självklara valet!

Avdelningens insatser har en stor påverkan på Huddinge kommuns långsiktiga utveckling där du bl. a ansvarar för de stora projekt som nu sker inom Huddinge kommun. Det är en stor och växande kommun som har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. Cirka 20 000 nya bostäder planeras till 2030. Huddinge är motorn för och leder den starka tillväxten i södra Stockholm. Här finns två av regionens utpekade stadskärnor, Kungens kurva/Skärholmen och Flemingsberg. Där Flemingsberg är ett av Sverige största stadsutvecklingsprojekt som ska resultera i 50 000 boende, 50 000 besökande och 50 000 arbetsplatser.

Du leder avdelningen med cirka 120 kompetenta och engagerade medarbetare. Avdelningen ligger inom Kommunstyrelsens förvaltning och du rapporterar direkt till kommundirektören. I din roll bidrar du aktivt till utvecklingen av kommunens övergripande verksamhet och mål och du ingår i kommunkoncernens ledningsgrupp samt leder din egen ledningsgrupp med fem underställda chefer.

Inom Huddinge kommun pågår ett omställningsarbete för att effektivisera förvaltningsgemensamma processer. Som samhällsbyggnadsdirektör tar du en aktiv del i att anpassa avdelningens processer så att kärnverksamheterna får rätt förutsättningar för att leverera bästa medborgarnyttan.

Målbilden är att samla kommunkoncernorganisationen under ett tak, både bildligt och bokstavligt, i ett nytt kommunhus 2027 och säkerställa att vårt arbete alltid utgår från Huddingefamiljens behov.

Vem är du?

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av verksamhetsområdet och dess processer samt erfarenhet av stora projekt. För att skapa framgång i rollen har du ledarerfarenhet för en större komplex organisation där det drivits mycket utveckling och en god erfarenhet av ekonomi och verksamhetsstyrning på en hög strategisk nivå. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa samsyn och förståelse för nya arbetssätt och vi utgår från att du drivs av att göra skillnad som avspeglas i Huddingefamiljens vardag.

I Huddinge strävar vi efter ett ledarskap som utgår från att du vill vara och är en förebild utifrån kommunens gemensamma värden mod, driv, mångfald och omtänksamhet. Du leder genom mål, visioner och värderingar och klargör riktning samtidigt som du levererar resultat. Du är ansvarstagande och trygg i ditt ledarskap. Att bygga förtroende genom delaktighet och samverkan är en självklarhet för dig, och du drivs av att utveckla tillsammans och i samarbete med andra. Du kan visualisera och tänka utanför ramarna, se nya lösningar och har förmåga att förstå och förmedla komplexa sammanhang avseende styrning och ledning. Du har lätt för att förstå kultur, struktur och värderingars inverkan på ett förändringsarbete. För dig är det viktigt att arbeta utifrån alla dessa delar och att lyckas förmedla det vidare till andra.

Du kommer att ha tät dialog med många olika intressenter i olika forum vilket förutsätter en mycket god förmåga att bygga relationer som leder till gott samarbete.

Vi söker dig med akademisk examen med en mycket god ledarskapsförmåga och erfarenhet av att vara chef över chef. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande roll i kommunal organisation och du har en god förståelse för den kommunala styrningen. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, i såväl muntliga framställningar som skriftliga underlag.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlighet.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner samt styrelserekrytering. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Stockholm
Publicerad
21 september
Sista ansökningsdag
23 oktober
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
65872