Hr-chef

HR chef till Tema Barn – Astrid Lindgrens barnsjukhus

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt hos det sjunde främsta universitetssjukhuset i världen? Som HR chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus ansvarar du att driva och utveckla HR arbetet med uppdraget att vara med och påverka och göra skillnad för barnsjukvården. Du bidrar också starkt till att utveckla HR arbetet som helhet på ett av Europas främsta och största universitetssjukhus!

Stimuleras du av att vara i en miljö där man är bäst på det svåra? På Karolinska Universitetssjukhuset är du i en innovativ och utvecklande bransch i en värdeskapande miljö där man är stolt över det som åstadkommits hittills och med drivet att vilja åstadkomma ännu mer. En verksamhet som ständigt tar nya kliv och senaste åren stigit i ranking över främsta sjukhusen i världen parallellt med att skapat en ekonomi i balans. En verksamhet du får stora mandat att fortsätta utveckla där dina insatser påverkar människors liv.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Inom Karolinska Universitetssjukhuset har HR uppdraget att stödja olika kluster av verksamheter, dessa är benämnda som olika Tema alt Funktioner. I denna roll ingår att stödja 2 olika Teman och en Funktion, Tema Barn – Astrid Lindgrens barnsjukhus, Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner samt Funktion Barn PMI.

Uppdraget som HR chef är en unik tjänst som ger möjlighet att vara med och utveckla och stödja verksamheter bestående av totalt cirka 3400 medarbetare. Som HR chef rapporterar du till övergripande HR direktör för Karolinska Universitetssjukhuset och ingår även i dennes ledningsgrupp. Du rapporterar också streckat till Temachefen för Astrid Lindgrens barnsjukhus och ingår även i den ledningsgruppen. Rollen innebär ett personalansvar för åtta HR partners, varav en är Temaansvarig för Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner samt en ansvarig för Funktionsansvarig för Barn PMI.

Det är en bred roll där du tillsammans med dina HR partners arbetar i kärnverksamheten som ett viktigt stöd till cheferna i arbetet med att utveckla organisationen. Till ert stöd har ni en mycket kompetent specialist- och supportverksamhet inom centrala HR. Just nu är det ett stort fokus i att stödja verksamheten som fortfarande påverkas av pandemivården. Allt arbete tar sin utgångspunkt i Karolinskas värdegrund och ledarskap, hållbart arbetsliv samt effektiva HR-processer och leveranser.

I ansvaret ingår även ett helhetsansvar att tillsammans med övriga i central HR bidra till att nå Karolinskas övergripande mål. Du arbetar nära och utvecklar verksamheten tillsammans med övriga fyra HR chefer som var för sig har ansvar för ett av Karolinskas övriga funktioner/teman samt hämtar stöd och samverkar med stödfunktionen inom HR. Det är en utmanande och omväxlande roll som består både av att leda din grupp av HR partners samtidigt som du driver eget operativt arbete. Karolinska är i stark tillväxt och utveckling och det finns många möjligheter för dig att utvecklas vidare.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

HR avdelningens uppdrag är att utifrån från verksamhetens behov stödja cheferna att ständigt förbättra och utveckla såväl organisationens som medarbetarnas prestationer. I HR chefens ansvarsområden och arbetsuppgifter ingår bland annat att:

• arbeta nära Temachefen för Astrid Lindgrens barnsjukhus och bidra i dennes ledningsgrupp till framdriften och utvecklingen av verksamheten
• planera, leda och samordna HR arbetet genom HR Partners för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner och Funktion Barn PMI
• ansvara för HR arbete med fokus på kompetensförsörjning, prestationshantering, talanghantering, chefsförsörjning, ledar- och grupputveckling, organisationsutveckling, kultur och värdegrund samt lönebildning
• vara ett stöd till Temats ledningsgrupper och chefer i HR arbetet
• stödja cheferna i samverkansarbetet med arbetstagarorganisationerna
• delta i det strategiska och HR arbetet för Karolinska och utvecklingen av det
• nära samverka med HR Stabs övriga verksamheter som hanterar frågor som ledarskapsutveckling & kompetensplanering, avtal och förhandling, attrahera & rekrytera, bemanningscentrum, förmåner och analys & planering samt HR direkt

Vem är du?

Vi söker dig som har en akademisk examen samt har en gedigen erfarenhet av liknande roll i en större komplex organisation. Du har tidigare erfarenhet av att leda HR partners eller motsvarande och vi ser det som meriterande om du har en djup kunskap inom arbetsrätt. För att skapa framgång i rollen har du erfarenhet av förändringsarbeten och har erfarenhet av en kultur och miljö med högt tempo och snabba förändringar. Har du gedigen erfarenhet av ledarutveckling samt tidigare arbetat med preventionsarbete hälsa ser vi det som starkt meriterande.

Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga på engelska.

Att omfamna komplexiteten, samskapa, ta ett betraktande perspektiv och ha ett utvecklande förhållningssätt är fyra hörnstenar i Karolinskas syn på ledarskap, där det gemensamma syftet och fokuset på patienten alltid är utgångspunkten. Vi söker därför dig som har ett ledarskap som präglas av att bygga tillit, delaktighet och etablera trovärdighet med en förmåga att skapa förutsättningar för andra att vilja uppnå resultat. Du är kommunikativ, synlig och lättillgänglig. Av vikt för att skapa framgång i rollen är du initiativtagande med en hög analytisk förmåga och förståelse för verksamhetsstrategier och prioriteringar som du tillämpar i ditt arbete. Ytterligare visar du en personlig omtanke och förväntas vara ett föredöme och inspirera andra att utvecklas i sina yrkesroller och i organisationen. Hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är en självklarhet.

Vi ser det som en självklarhet att du delar Karolinska Universitetssjukhusets värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn.

Om verksamheten

Astrid Lindgrens barnsjukhus är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och vården bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus. Till Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer svårt sjuka barn från hela landet. Sjukhuset vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Det bedrivs specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Sjukhuset tar emot cirka 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner samt styrelserekrytering. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Stockholm
Publicerad
22 september
Sista ansökningsdag
25 oktober
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
65884