VD

VD till SEOM

Vill du som vår nya VD ta dig an uppdraget att säkra vår vision – ”Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart”? I både visionen och affärsidén fastslås att SEOM ska bidra till utvecklingen av ett miljömässigt hållbart Sollentuna. Att följa deras ägare Sollentuna kommuns mål som ”den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser” går helt i linje med deras hållbarhetsarbete.

SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, är ett lokalt energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun som ligger strax norr om Stockholm. Här bor drygt 76 000 personer. Sollentuna har ett attraktivt läge med goda kommunikationer, god kvalitet i verksamheterna och en ordnad ekonomi. Kommunen drivs utifrån visionen Sveriges attraktivaste kommun och de övergripande målen Trygghet och välfärd genom livet, Attraktiv och effektiv organisation samt Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt.

Ditt fokus som VD för SEOM blir att inneha det övergripande ansvaret för ledningen av hela verksamheten samt förvaltning av dess ekonomi.

Om tjänsten

Som VD på SEOM får du den drivande centrala rollen i genomförandet av visionen. Bolaget består av ca 100 anställda och har en omsättning på ca 700 miljoner kronor årligen.
Du fortsätter arbetet med att förverkliga den strategiska plan som fastställts för 2021–2025 och tillsammans med ledningsgruppen säkerställer du och stödjer det fortsatta arbetet med målen i affärsplanen.

Bolaget har en nyckelroll i kommunens och kommunkoncernens arbete utifrån det kommunövergripande målet Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt. En viktig del i arbetet som VD för SEOM är att tillsammans med kommunen möjliggöra samt bidra till en hållbar och konkurrenskraftig samhällsutveckling. Att vara en aktiv samt drivande del av det kommunkoncerngemensamma samhällsbyggandet är en nyckeluppgift för bolagets VD.

I rollen ingår det övergripande ansvaret att säkerställa rapportering till ägare, intressenter, myndigheter mm, samt ansvaret för att lagefterlevnad inom ansvarsområdet följs.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

• En primär uppgift för VD är att affärsmässigt leda verksamheten i bolaget enligt ägardirektiven för moderbolaget och i enlighet med fastställd affärsplan, de anställdas behov av trygghet i anställningen och de anställdas möjligheter till personlig utveckling.
• Ansvarig inför styrelsen att genomföra budget och planer så att uppställda mål uppnås.
• Genom sitt ledarskap, arbetsformer och engagemang, stimulera och motivera personalen till goda och utvecklande arbetsinsatser.
• Förbereda och medverka vid styrelsesammanträden enligt gällande allmänna ordning och de särskilda anvisningar som styrelsen kan ha givit.
• Tillse att bolagets bokföring och medelsförvaltning överensstämmer med verksamhetens behov och fungerar väl.

Vem är du?

För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har branscherfarenhet av energiområdet samt från någon av bolagets verksamheter. Vidare ser vi att du har erfarenhet av direkt ledarskap, framför allt att leda genom andra. Det är meriterande om du har arbetat i liknande positioner i privata branscher eller kommunala bolag. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att leda verksamhet i transformation och förändring/utveckling.

Du har förmågan att upprätthålla starka relationer till många intressenter. Du uttrycker tydliga mål och uppdrag och är ekonomiskt orienterad. Vi ser att du har god förståelse för hållbarhetsfrågorna. Du har en akademisk examen eller motsvarande erfarenhet.

Som person är du drivande på så sätt att du tar initiativ och bygger relationer. Du är möjliggörande på så sätt att du har god självinsikt och är kommunikativ. Vidare är du både strategisk och duktig med problemlösningar samt operativ och resultatorienterad.

Om verksamheten

SEOM utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, fiber, TV, vatten och avfallshantering. SEOM är Sollentunabornas egna energibolag och har alltid kundens och samhällets bästa i fokus. Alla överskott som genereras i verksamheten stannar i kommunen genom återinvesteringar i infrastruktur eller utdelning till ägaren (Sollentuna kommun).

I SEOM finns affärsområdena Elnät, Fjärrvärme, Elhandel, Stadsnät, Avfall och VA med huvudsaklig marknad i Sollentuna. Sollentuna Elhandel AB är ett helägt dotterbolag till SEOM.

Läs mer om respektive affärsområde på http://www.seom.se.

SEOM är en attraktiv arbetsplats med stark lokal förankring med närhet till kunden och man sitter i ljusa och trivsamma lokaler på Knista Gård i Sollentuna.

För anställning krävs svenskt medborgarskap och godkänt resultat vid säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer och styrelser. För en inledande dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta huvudkonsult Charlotte Ahlquist 073-506 72 05, charlotte.ahlquist@poolia.se eller konsult Niklas Andrae 070-979 05 35 niklas.andrae@poolia.se

Ansök nu
Stad
Sollentuna
Publicerad
18 november
Sista ansökningsdag
18 december
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
66565