Chef

Stabschef Verksamhets- och ledningsstöd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sjukvården i Region Örebro län är i en spännande fas! Med höga ambitioner och stark nybyggaranda tas stora kliv framåt. Regionen satsar strategiskt och strukturerat på att utveckla sin universitetssjukvård med klinisk, patientnära forskning.
Sjukvården i regionen har gjort stora framsteg de senaste åren. Universitetssjukhuset Örebro har flera år utsetts till Sveriges bästa universitetssjukhus.

Vi söker dig som vill verka för Region Örebros vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv.”

Om tjänsten

Som stabschef driver du verksamhets- och ledningsstöd som ingår i hälso-och sjukvårdsförvaltningens högsta ledning. Du arbetar på uppdrag av hälso-och sjukvårdsledningen och är direkt underställd hälso-och sjukvårdsdirektören.

Uppdraget är strategiskt i form av att sätta en långsiktig plan för ledningsstöd och operativt i att verkställa och följa upp den strategiska planen. I den här utvecklande rollen kan du tillföra mycket och på riktigt påverka med hållbarhet och långsiktighet som honnörsord.

Ditt huvudsakliga uppdrag är att bygga för framtiden och består i att utveckla förvaltningens verksamhets- och ledningsstöd. Stabens uppgift är att stödja kärnverksamheten.

Som stabschef leder du genom din ledningsgrupp enheterna patientsäkerhet, administration och service, utveckling, digitala vårdmiljöer och fysiska vårdmiljöer.

Stabschefens roll spänner över ett brett och stort område och utgör en brygga mellan andra verksamheter. Uppdraget innebär ett flertal samarbetsytor såväl inom förvaltningen, inom regionen som med kommunrepresentanter i länet.

Som del i högsta ledningen inom Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsförvaltning arbetar du aktivt för utveckling mot en god och nära vård.

Vem är du?

Vi ser att du har flerårig erfarenhet från hälso- och sjukvårdssystemet olika delar och därmed kunskap om hur hälso- och sjukvården är uppbyggd. Vidare har du arbetat med strategiska frågor på en övergripande nivå och du har erfarenhet av offentlig sektor. Av vikt är även din erfarenhet av utvecklingsfrågor samt att du som ledare både har erfarenhet och en förmåga att leda genom andra.

Som ledare är du analytisk och metodisk och skapar ordning och reda. Vi ser även att du är en beslutskraftig, prestigelös, pragmatisk, kommunikativ och samarbetsorienterad ledare med förmåga att se till och verka för helheten.

Du har relevant akademisk examen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av IT frågor.

Om verksamheten

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, samt delar av forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Förvaltningens verksamhet spänner över allt från närsjukvård, psykiatri och habilitering till högspecialiserad vård, forskning och utbildning.

Förvaltningen är organiserad i fyra områden som leds av var sin områdeschef och en stab med stabschefer inklusive en forsknings- och utbildningsorganisation.

De tre sjukhusen samverkar för att ge alla länsbor en god vård inom kortast möjliga tid. Hög tillgänglighet och god kvalitet är nyckelfaktorer. Inom Hälso- och sjukvården i länet finns områden med verksamheter som har länsomfattande uppdrag, vilket betyder att verksamheten är gemensamt styrd men finns tillgängliga på flera platser i länet.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Örebro
Publicerad
13 september
Sista ansökningsdag
9 oktober
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
65759