Administrativ chef

Stabschef till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Örebro Län

Sjukvården i Region Örebro län är i en spännande fas! Man är på stark frammarsch med höga ambitioner och med en stark nybyggaranda. Regionen satsar strategiskt och strukturerat på att utveckla sin universitetssjukvård med klinisk, patientnära forskning.

Sjukvården i regionen har gjort stora framsteg de senaste åren. Universitetssjukhuset Örebro utsågs nyligen av Dagens Medicin, med en solklar seger, till Sveriges bästa universitetssjukhus 2019 för andra året i rad.

Vi söker dig som vill verka i Region Örebros vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv.”

Om tjänsten

Stabschefens huvudsakliga uppdrag är att bygga för framtiden och består i att utveckla förvaltningens ledningsstöd. Det innefattar att utveckla och leda en organisation med kompetens inom vårdsystem, IT och digitalisering, infrastruktur och fastighetsfrågor, el- och VA-försörjning, beredskap, materialförsörjning samt kliniskt träningscenter.

Chefläkaren med ansvar för patientsäkerhet och smittskydd ingår i stabsorganisationen men rapporterar direkt till Hälso- och sjukvårdsdirektören i patientsäkerhetsfrågor.

Uppdraget är strategiskt i form av att sätta en långsiktig plan för ledningsstöd och operativt i att verkställa och följa upp den strategiska planen. I den här utvecklande rollen kan du tillföra mycket och på riktigt påverka med hållbarhet och långsiktighet som honnörsord.

Uppdraget innebär ett flertal samarbetsytor såväl inom förvaltningen, inom regionen som med kommunrepresentanter i länet.

Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du har en viktig och uppskattad roll. Du rapporterar direkt till Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Vem är du?

Du har erfarenhet från såväl strategisk och övergripande utveckling liksom operativt ledarskap.

Du är analytisk och metodisk och skapar ordning och reda. Du är en beslutskraftig och erfaren ledare, prestigelös, pragmatisk, kommunikativ och samarbetsorienterad med förmåga att se till och verka för helheten. Du har god förståelse inom Hälso- och sjukvård, bred och mångårig erfarenhet från olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet och vana att leda genom andra chefer.

Du har relevant akademisk examen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av innovation, IT och utvecklingsfrågor.

Om verksamheten

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, samt delar av forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Förvaltningens verksamhet spänner över allt från närsjukvård, psykiatri och habilitering till högspecialiserad vård, forskning och utbildning.

Förvaltningen är organiserad i nio områden som leds av var sin områdeschef och en stab med stabschefer inklusive en forsknings- och utbildningsorganisation.

De tre sjukhusen samverkar för att ge alla länsbor en god vård inom kortast möjliga tid. Hög tillgänglighet och god kvalitet är nyckelfaktorer. Inom Hälso- och sjukvården i länet finns fem områden med verksamheter som har länsomfattande uppdrag, vilket betyder att verksamheten är gemensamt styrd men finns tillgängliga på flera platser i länet.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Örebro
Publicerad
8 maj
Sista ansökningsdag
31 maj
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
56877

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.