Administrativ chef

Ekonomichef hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Örebro Län

Sjukvården i Region Örebro län är i en spännande fas! Man är på stark frammarsch med höga ambitioner och med en stark nybyggaranda. Regionen satsar strategiskt och strukturerat på att utveckla sin universitetssjukvård med klinisk, patientnära forskning. Universitetssjukhuset Örebro utsågs nyligen av Dagens Medicin, med en solklar seger, till Sveriges bästa universitetssjukhus 2019 för andra året i rad.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är just nu inne i viktig förändringsfas där ett uppdrag för den nya ekonomichefen blir införande/genomförande av ny styr- och uppföljningsprocess.

Om tjänsten

Som ekonomichef för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är du ansvarig för ekonomi och produktion och har en central roll i förvaltningens övergripande styrning med bland annat ansvar för planerings- och uppföljningsprocesserna.

I din roll ansvarar du för produktionsuppföljningsenheten och enheten för verksamhetsnära ekonomistöd inom förvaltningen. Du är även direkt chef över en grupp ekonomer med förvaltningsövergripande uppdrag. Tillsammans med dina medarbetare stöttar ni förvaltningsledningen i de övergripande processerna för planering/budget och uppföljning samt områdescheferna i deras uppdrag på nästa organisatoriska nivå. Uppdraget innebär ett ansvar för utveckling, underhåll och förvaltning av förvaltningsgemensamma processer för verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning.

Som ekonomichef har du ansvar för förvaltningsgemensamma processer gällande planering/budget, produktion, BI/beslutsstöd, investeringar, uppföljning, prissättning och analys. Du kommer att arbeta i både en strategisk samt operativ chefsroll. Uppdraget innebär ett flertal samarbetsytor såväl inom förvaltningen, inom Region Örebro län samt inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

Ekonomichefen har drygt 30 underställda varav ett direkt personalansvar för ca 10 medarbetare. Enheten är placerad inom förvaltningsledningen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som innehåller flera enheter med respektive stödfunktioner som HR, Kommunikation, Utveckling samt Ekonomi och produktion. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Vem är du?

Du är civilekonom eller har en motsvarande högskoleutbildning inom ekonomiområdet. För att lyckas i rollen tror vi att du har minst 10 års arbetslivserfarenhet inom området ekonomi-/verksamhetsstyrning och då med branschvana från hälso- och sjukvård eller annan kvalificerad tjänsteproduktion. Vidare har du god dokumenterad arbetsledande erfarenhet under minst fem år. Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrda organisationer. Det är även meriterande om du har ansvarat för projektledning inom för tjänsten relevanta uppdrag samt ansvarat för större förändringsarbeten utifrån en arbetsledande roll. Det är meriterande med förvärvad eller påbyggd utbildning gällande affärssystem och BI-verktyg.

Du sätter höga mål och uppmärksammar och agerar på olösta frågor. Vidare utmanar du status quo, initierar och hanterar utvecklingsinsatser samt söker nya perspektiv. Som ekonomichef är det viktigt att du planerar och organiserar ditt arbete på ett realistiskt sätt samt integrerar kort- och långsiktiga mål med helhetsbilden. Då tjänsten innebär många interna och externa kontaktytor är det av stor vikt att du har god förmåga att förmedla information tydligt och enkelt, både muntligen och skriftligen, van att lyssna samt hålla andra informerade samt har en god samarbetsförmåga.

Om verksamheten

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, samt delar av forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Förvaltningens verksamhet spänner över allt från närsjukvård, psykiatri och habilitering till högspecialiserad vård, forskning och utbildning.

Förvaltningen är organiserad i nio områden som leds av var sin områdeschef och en stab med stabschefer inklusive en forsknings- och utbildningsorganisation.

De tre sjukhusen samverkar för att ge alla länsbor en god vård inom kortast möjliga tid. Hög tillgänglighet och god kvalitet är nyckelfaktorer. Inom Hälso- och sjukvården i länet finns fem områden med verksamheter som har länsomfattande uppdrag, vilket betyder att verksamheten är gemensamt styrd men finns tillgängliga på flera platser i länet.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Örebro
Publicerad
11 maj
Sista ansökningsdag
31 maj
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
56896

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.