Kommundirektör

Biträdande Kommundirektör till Huddinge kommun

Huddinge är en växande stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Huddinge är en kommun med drygt 114 000 invånare och den näst största kommunen i länet. Inom Huddinge kommunkoncern arbetar cirka 7000 medarbetare.
Läs mer på: http://www.huddinge.se

Som ledare för engagerade medarbetare är du en viktig samhällsbyggare som tillsammans med oss gör Huddinge kommun till en av de mest populära kommunerna att bo i, arbeta i och besöka.

Om tjänsten

Uppdraget som Biträdande Kommundirektör och Direktör för avdelningen service och administration består av olika ansvarsdelar. Du är organisationens inrikesminister och kommundirektörens högra hand.

I rollen som biträdande kommundirektör leder du ett kultur- och strukturarbete för hela kommunorganisationen. Kommunsverige och Huddinge befinner sig i ett stort omställningsarbete för att klara framtidens välfärd. I det arbetet är du en nyckelspelare och central för organisationens gemensamma framgång.

Du är samtidigt avdelningschef för våra administrativa funktioner. Där leder du en avdelning med tydligt ägaransvar för utveckling och implementering av effektiva processer.

Utöver ditt grunduppdrag så leder du det stora arbetet med att effektivisera våra förvaltningsgemensamma processer så att kärnverksamheterna får rätt förutsättningar att leverera den bästa medborgarnyttan. Målbilden är att samla kommunkoncernorganisationen under ett tak, både bildligt och bokstavligt, i ett nytt kommunhus och säkerställa att vårt arbete alltid utgår från Huddingefamiljens behov.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Som biträdande kommundirektör leder du Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) som består av fem avdelningar med ca 400 medarbetare.

Du är även chef för avdelningen för Service och administration med sex direktrapporterande chefer och ca 100 medarbetare. På avdelningen finns sektionerna för administration, kommunikation, trygghet och säkerhet, näringsliv, servicecenter samt internservice.

Du har ett projektägaransvar för projektet att flytta in i nytt kommunhus och du har ett processägaruppdrag att leda arbetet med att ställa om och effektivisera våra förvaltningsgemensamma processer så att vi kan leverera för framtidens välfärd.

Som chef i Huddinge är du en god förebild utifrån kommunens gemensamma värden mod, driv, mångfald och omtänksamhet i hela organisationen. Du förväntas leda genom samverkan och dialog, och vi ser att du har god och dokumenterad erfarenhet av att leda i förändring i stora komplexa organisationer.

Du rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunkoncernens ledningsgrupp.

Vem är du?

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av styrning och ledning samt av process- och projektägarskap inom kommunal verksamhet. Du har bevisat resultat av att arbeta med mål- och resultatstyrning och har erfarenhet att leda en central förvaltning och detta gör du genom tillitsbaserad styrning.

Digitalisering, effektivisering och moderna arbetssätt är din hemmaplan och du vågar utmana rådande strukturer för att hitta bättre sätt att lösa frågor på. Du ska ha erfarenhet av att omsätta visioner till operationell handling utifrån politiskt ställda mål och visioner.

Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa samsyn och förståelse för nya arbetssätt och vi utgår från att du drivs av att göra skillnad som avspeglas i Huddingefamiljens vardag.

I Huddinge strävar vi efter ett ledarskap som utgår från att du vill vara och är en förebild. Du leder genom mål, visioner och värderingar och klargör riktning samtidigt som du levererar resultat. Du är ansvarstagande och trygg i ditt ledarskap. Att bygga förtroende genom delaktighet och samverkan är en självklarhet för dig, och du drivs av att utveckla tillsammans och i samarbete med andra. Du kan visualisera och tänka utanför ramarna, se nya lösningar och har förmåga att förstå och förmedla komplexa sammanhang avseende styrning och ledning. Du har lätt för att förstå kultur, struktur och värderingars inverkan på ett förändringsarbete.

För dig är det viktigt att arbeta utifrån alla dessa delar och att lyckas förmedla det vidare till andra.

Du kommer att ha tät dialog med många olika intressenter i olika forum vilket förutsätter en mycket god förmåga att bygga relationer som leder till gott samarbete.

Vi söker dig med akademisk examen med en mycket god ledarskapsförmåga och erfarenhet av att vara chef över chef. Du har erfarenhet av att leda i en central förvaltningsorganisation och navigerar skickligt i det politiska landskapet. Din erfarenhet av ledningsarbete inom kommunal verksamhet är väl dokumenterad och du har djup förståelse för kommunala processer. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, i såväl muntliga framställningar som skriftliga underlag.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlighet.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Huddinge
Publicerad
25 augusti
Sista ansökningsdag
25 september
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
65542