Verksamhetschef

Verksamhetschef till Örebro väster i Område nära vård

Lockas du av ett chefsuppdrag som innebär att utveckla en samverkande verksamhet för god och nära vård? Vill du arbeta i en region med höga ambitioner avseende den sjukvård som bedrivs? Rollen som verksamhetschef för Örebro väster i Område nära vård är ett betydelsefullt ledaruppdrag i en verksamhet som symboliserar viktiga värden för samhället. Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Verksamhetschef Örebro väster är ansvarig för fem vårdcentraler i Örebro. Verksamhetschefen har ett samlat chef- och ledningsansvar för verksamheterna där varje vårdcentral har en enhetschef/vårdcentralschef. Enhetscheferna kommer att ingå i ledningsgruppen, där även MLA ingår, under ledning av verksamhetschefen. I rollen ingår ansvar för personal samt ekonomi. Idag har området ca 240 medarbetare och en budget om 240 Mkr.

Centralt för uppdraget är att förflytta verksamheten mot Nära vård med de övergripande målen; en personcentrerad, jämlik, tillgänglig vård med hög kvalitet. Fokus behöver också vara att vidmakthålla, etablera och vidareutveckla värdeskapande samverkans- och vårdprocesser. Vidare kommer verksamhetschefen medverka i att utveckla digitala lösningar och stärka forskningen inom området.

En naturlig del i ditt ledarskap är att skapa gemensam riktning och sammanhang, samt att fortlöpande entusiasmera och motivera underställda chefer och medarbetare att utvecklas. Tillsammans tar ni ansvar för att verksamhetsområdet uppfyller sitt uppdrag för kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

Utmaningar och möjligheter för verksamhetschef Örebro väster blir:
• förändringskraft krävs för att säkerställa/etablera framtidens vård
• kunna leda i komplexitet både inom samt utom organisationen
• demografiska samt strukturella utmaningar ex åldrande befolkning
• Örebro väster har kommit förhållandevis långt och når flera av de nyckeltal som skall uppnås
• behålla och vidare utveckla det goda arbete som redan bedrivs samt fortsätta utveckla processer och medarbetare för lagets bästa
• fortsätta utveckla kulturen där medarbetarna bistår och vill skapa ytterligare samverkan och samarbete
• vara synlig ute i verksamheten
• stora påverkansmöjligheter samt frihetsgrader för att fortsätta omställningen till en Nära vård.
Verksamhetschefen Örebro väster ingår i Område nära vårds ledningsgrupp för primärvården och rapporterar till Områdeschef. Verksamhetsuppföljning genomförs med områdeschef samt bitr. områdeschef. Även rapportering sker till Hälsovalsenheten.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

På 1–3 år ska du ha:
• Skapat förbättrad tillgänglighet och ökad kontinuitet
• Skapat stabilitet, arbetsglädje och trygghet i medarbetargruppen
• Vara en närvarande ledare
• Skapat väl utvecklade samverkansprocesser såväl internt som externt.
• Förbättrat det ekonomiska resultatet

Vem är du?

Du är en person med en relevant akademisk examen för hälso- och sjukvård samt kan svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser att du har chefs- och ledarerfarenhet med vana att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du har en förmåga att samverka och samarbeta internt och externt. Du har även förmågan att skapa och tydliggöra struktur i en komplex verksamhet.

Det är meriterande om du har lett genom andra chefer, har erfarenhet av budgetansvar samt av Nära vård/primärvård. Det är även meriterande om du har en god samarbetsförmåga, kreativitet och helhetstänkande.

Om verksamheten

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Regionens vision är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Denna vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.

Basen i hälso- och sjukvården finns i primärvården och i den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus. Inom närsjukvården finns vård för behov som är vanligt förekommande, ofta är återkommande eller kronisk och därför behöver finnas nära invånarna.

Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra. Vi ska möta kroniskt sjuka och äldre multisjuka patienters behov på ett bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.

Anställningsform:
Tillsvidare, heltid med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

Upplysningar:
Frågor om tjänsten: Catharina Nordlander, catharina.nordlander@poolia.se, 0707-29 96 44
Frågor om ansöknings- och rekryteringsförfarandet: Carina Karlsson Andersson, carina.karlsson-andersson2@regionorebrolan.se, 019-6027530

Facklig företrädare:
Lars Edling, Läkarföreningen, lars.edling@regionorebrolan.se
Helena Nyrén, Vårdförbundet, helena.nyren@vardforbundet.se
Solveig Kiel Israelsson, Vision, solveig.kiel-israelsson@regionorebrolan.se
Anki Sjöström, Kommunal, ann-kristin.sjostrom@regionorebrolan.se
Tove Axelsson Landberg, SACO tove.axelsson-landberg@regionorebrolan.se

Hemsida: http://www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:
2022-02-05. Vi kommer löpande att gå igenom urval och kalla till intervju, så vänta inte med din ansökan.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu
Stad
Örebro
Publicerad
21 december
Sista ansökningsdag
5 februari
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
66994