Poolia delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Bra resultatlyft

Kvartalsperioden april-juni, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

· Intäkterna för Poolia uppgick till 201,9 (187,0) MSEK, en ökning med 8%.
· Rörelseresultatet uppgick till 7,9 (1,4) MSEK och rörelsemarginalen till 3,9 (0,8)%.
· Resultatet före skatt uppgick till 6,5 (1,3) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 (0,9) MSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (0,06) SEK.
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 1,5 (0,6) MSEK.

Avvecklad verksamhet

· Periodens resultat från verksamhet under avveckling uppgick under andra kvartalet till 0,0 (0,0) MSEK och under perioden januari-juni till -1,4 (0,0) MSEK.
· Kassaflödet under perioden januari-juni från verksamhet under avveckling uppgick till -0,2 (0,0) MSEK.

Delårsperioden januari-juni, kvarvarande verksamhet

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

· Intäkterna för Poolia uppgick till 402,2 (369,2) MSEK, en ökning med 9%.
· Rörelseresultatet uppgick till 8,3 (4,9) MSEK och rörelsemarginalen till 2,1 (1,3)%.
· Resultatet före skatt uppgick till 6,9 (4,8) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 (3,3) MSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (0,20) SEK.
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -9,9 (0,3) MSEK.
· Soliditeten vid periodens slut uppgick till 29,5 (30,4)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,16 (4,11) SEK.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.