Publicering av Poolias årsredovisning 2014

Poolia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2014 på företagets webbplats
www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Aktieägare som önskar få årsredovisningen sig tillsänd kan meddela detta till Poolia, mailadress: tarja.roghult@poolia.com och där även ange sin adress.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.