Publicering av Poolias årsredovisning 2015

Poolia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2015 på företagets webbplats www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar. Aktieägare som önskar få årsredovisningen sig tillsänd kan meddela detta till Poolia, mailadress: tarja.roghult@poolia.com och där även ange sin adress.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.