Poolia Executive Search AB växer

Poolia Executive Search AB, Pooliakoncernens specialistbolag inom rekrytering av ledningspersoner och styrelser förstärks nu med ytterligare tre executive search konsulter.

Poolia Executive Search AB förstärks nu med följande tre executive search konsulter;

– Catharina Nordlander har en beteendevetenskaplig fil. kand med fördjupning inom arbets- och organisationspsykologi från Örebro Universitet. Hon har även en MBA i Leading Innovation från Handelshögskolan, Stockholm. Hon har en bakgrund inom handel, bygg, teknik, privat hälso- och sjukvård och har de senaste 25 åren arbetat i olika ledande positioner inklusive flera år som VD. Hon har gedigen erfarenhet från såväl publika som privata bolag, samtliga med tillväxtstrategier. Hon har också flertalet styrelseuppdrag i sin erfarenhetsbank. Catharina är främst specialiserad på rekrytering på ledningsnivå inom sektorerna vård & omsorg, hälso- och sjukvård, bygg samt tillväxtföretag.

– Magnus Rude är utbildad marknadsekonom och har även studerat organisation- och arbetspsykologi vid Mittuniversitetet. Han har en tidigare bakgrund som chef inom service- och utbildningsbranschen. Sedan år 2000 arbetar Magnus med Executive Search. Magnus är främst specialiserad på rekrytering på ledningsnivå till sektorerna samhällsbyggnad såsom bygg och fastighet, fintech, fmcg/detaljhandel, samt transport och besöksnäringen inom både privata näringslivet och till offentlig sektor.

– Charlotte Ahlquist har en bakgrund som chef och ledare inom finans och IT/telecom både i Sverige och Internationellt. De senaste 16 åren har hon varit verksam som VD/ Chef och chefsrekryteringskonsult i eget bolag samt i Executive bolag. Hon var affäransvarig för en Executive verksamhet innehållande både rekrytering och interim tillsättningar på högsta ledningsnivå.  Charlotte är främst specialiserad på rekrytering på ledningsnivå inom sektorerna IT, telecom, finans och ägarledda bolag inom privat näringsliv samt ytterligare sektorerna offentlig sektor och myndigheter. Charlotte blir även partner i Poolia Executive Search AB.

“Vi är oerhört glada att Catharina, Magnus och Charlotte förstärker vårt team. Med dem får vi konsulter med en stark kraft som kommer att kunna utveckla både oss och våra uppdragsgivare. De har med sina egna framgångsrika erfarenheter som ledare och med gemensamt mer än 600 tillsättningar av ledningspersoner genom åren en unik erfarenhet och kunskap om vilken ledare som skapar framgång i en organisation. De passar mycket väl in i den värdegrund vi har som konsulter som är både handlingskraftig, rådgivande och teamorienterad och kommer tillföra mycket till våra kunder, våra kandidater och till oss! De kommer starkt kunna bidra till våra uppdragsgivares verksamheter, där framgångsrika chefstillsättningar är avgörande”, säger Maria Eriksson, VD på Poolia Executive Search AB.

Poolia Executive Search arbetar i team där teamet representerarar både branschkunskap och lång ledarerfarenhet, vilket skapar precision i tillsättningen. Fokus är att identifiera både formella kompetenser och inte minst drivkrafter och egenskaper för att matcha rätt personer till rätt uppdrag på toppnivå. Olika branschkunskaper gör också att vi arbetar i branschteam och kan därför bidra med en djup branschförståelse.