Poolia åter i juryn för Årets unga ledande kvinna i Jönköping

För tredje året i rad är Poolia jurymedlem för satsningen Årets unga ledande kvinna, som syftar till att synliggöra och lyfta förebilder i Jönköpings län. Poolia söker ständigt efter duktiga ledare, vilket kräver att företaget ser bortom personers formella meriter.

– Att fortsätta bidra till utvecklingen av unga kvinnliga ledare i Jönköpings län genom att stötta Årets unga ledande kvinna är otroligt roligt och givande. Det behövs alltid nya ledare för att utveckla det lokala och regionala näringslivet. Förra årets vinnare Eva Skogeryd, HR-manager på IKEA Torsvik, är ett lysande exempel på en ledare värd att lyfta fram för att inspirera andra, säger Charlotte Järeby Hellman, vice vd Poolia Sverige AB och en av tävlingens jurymedlemmar.

Projektet har funnits i tre års tid och bygger på nomineringar från allmänheten. Därefter sätter en kunnig jury ihop en lista över ledarförebilder inom Jönköpings län. Sammanlagt har 55 kvinnor de senaste två åren valts ut. Poolia deltar även detta år i urvalsprocessen.

– Poolia fortsätter att stötta Årets unga ledande kvinna av flera olika anledningar. Ett tydligt skäl är att länet ligger dåligt till jämfört med övriga landet vad gäller representation av kvinnor på ledande befattningar, säger Charlotte Järeby Hellman.

Startskottet för utmärkelsen gick när fackförbundet Ledarnas jämställdhetsbarometer för år 2015 presenterades. Den visade att mindre än en tredjedel av cheferna i Jönköpings län var kvinnor. Bland länets 50 största bolag fanns bara två stycken kvinnor på vd-posten.

– Ett sätt att arbeta mot sådan snedfördelning är att framhålla förebilder från alla olika industrier, företag och organisationer. Det gäller för hela samhället, och för Poolias verksamhet krävs ett ständigt arbete med att söka efter kompetens på nya sätt och på nya ställen. Den bästa ledaren ska alltid vara på plats, oavsett om det är en kvinna eller man. Därför ställer vi oss självklart bakom ett initiativ som Årets unga ledande kvinna, säger Charlotte Järeby Hellman.

Nomineringsrundan pågår till den 19 november, och fram till dess kan allmänheten via hemsidan www.aretsungaledandekvinna.se nominera kvinnor under 35 år. Sedan tar gallringsprocessen vid som ska mynna ut i en lista på ungefär 20 namn, där en vinnare utses och belönas med en inspirationsresa och en styrelseutbildning. Prisceremonin äger rum den 1 mars 2018. Nytt för årets upplaga är att initiativet backas upp av Ridsportalliansen Jönköping, en sammanslutning av ridklubbarna Jönköpings Fältrittklubb, Vissmålens ridklubb, Ölmstad Rid- och Körsällskap och Bankeryds ridklubb.

Mer information:

Charlotte Järeby Hellman, vice vd Poolia Sverige AB

Telefon +46 36 17 32 65,

Email:  charlotte.jareby-hellman@poolia.se

Information om utmärkelsen:

http://www.aretsungaledandekvinna.se 

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015:

https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2015.pdf