,

Poolia sluter avtal med Empower AB

Poolia har tecknat avtal med Empower AB avseende rekryterings- och bemanningstjänster av chefer och specialister samt inom administration och kundtjänst. Avtalet innefattar också tjänster inom Second Opinion, ett av Poolias expanderande verksamhetsområden.

Poolia är en av flera leverantörer och avtalet gäller tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Samtliga orter där Empower har verksamhet i orter, omfattas av avtalet.

Poolia är specialister på att rekrytera kvalificerade tjänstemän. Inom Engineering, som är ett av flera specialistområden inom Poolia, arbetar personer som själva har erfarenhet inom de yrkesområden som de rekryterar till.

–          Vi ser fram emot att utöka våra leveranser till Empower. Vi har tidigare genomfört flera chefsrekryteringar för deras räkning och är väldigt glada att ha fått förtroende att bredda uppdraget. Avtalet är ytterligare ett bevis på att våra kunder uppskattar vårt gedigna branschkunnande, säger Patrik Jensen, rekryteringskonsult på Poolia.

–          Vi hoppas på ett fortsatt nära och naturligt samarbetsklimat med högt i tak, enkla beslutsvägar, korta ledtider och kvalitet i leveranserna. Vår förhoppning är Poolia kan hjälpa oss att hitta den kompetens som stödjer vår långsiktiga kompetensförsörjning. Vidare hoppas vi att det blir ett långt och fruktsamt samarbete till gagn för såväl Empower som Poolia, säger Ulrik Friberg, Head of HR på Empower AB.

För ytterligare information:

Patrik Jensen, rekryteringskonsult, Poolia Göteborg

031-743 20 53, patrik.jensen@poolia.se

Ulrik Friberg, Head of HR Sweden, Empower AB

010-475 70 00

Kort om Empower:

Empower är ett serviceföretag som bygger och underhåller el- och telekomnät, underhåller fabriker och kraftverk samt levererar informationshanteringssystem och tjänster till energibranschen. Företaget erbjuder tjänster på över ett hundra orter i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Under 2015 omsatte Empower 340 miljoner euro och det sysselsätter cirka 2550 personer.

Dotterbolaget Empower AB tillhandahåller tjänster på den svenska marknaden. Tjänsterna omfattar byggnation, installation och underhåll av el- och telekomnät, underhåll av kraftverk och fabriker samt informations- och kommunikationslösningar till kunder inom telekom, energi- och industrisektorn. www.empower.eu/se

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.