Poolia i Almedalen 2017

Poolia är på plats i Almedalen 2017 med några av våra främsta experter inom offentlig upphandling, rekrytering och bemanning, chefsrekrytering och Life Science.

Under Almedalsveckan finns vi på plats på Clarion Hotel Wisby, där du har unika möjligheter att träffa och diskutera aktuella frågor med våra experter. Tisdag den 4 juli arrangerar respektive deltar vi där i tre seminarier på temat offentlig sektor. Samma dag deltar också våra Life Science specialister Sara Lindström och Sara Jupiter på ett seminarium som hålls på Almedalspaviljongen.

Välkommen förbi Clarion Hotel Wisby på en spontan kaffe eller besök något av våra arrangemang nedan.

4/7 Frukostseminarium kl. 08.00-09.00, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Kompetensbrist i offentlig sektor skapar risk för en underminerad välfärd
Doublecheck bjuder in till frukostseminarium om vad effekten blir av att offentlig sektor tar genvägar i sin egen kompetensförsörjning? Får vi verkligen den välfärdsnivå vi alla önskar eller skapar omoderna upphandlingar ett ökat ointresse för offentlig sektor som arbetsgivare?

4/7 Frukostseminarium kl. 09.30-11.00, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Toppkrafter till offentlig sektor – hur rekryteras de som ska leda Sverige framåt?
Statliga myndigheter, kommuner och landsting behöver ett starkt ledarskap av högkvalificerade personer med förmåga att leda Sverige framåt. Hur lyckas offentlig sektor rekrytera ledare med rätt kompetens, engagemang och drivkrafter i dagens tuffa konkurrens? Hur hård är egentligen konkurrensen från det privata näringslivet och hur hanterar offentlig sektor den utmaningen?

4/7 Lunchseminarium kl. 11.00-12.00, Almedalspaviljongen, Donnersgatan 2
När det är kandidatbrist – vem rekryterar vem egentligen?
Innovation och framgång kräver spetskunskap och dina medarbetare är avgörande för resultatet. Tempot inom läkemedels- och biotech-branschen skruvas snabbt upp, tyvärr snabbare än tillförseln av tillgängliga kandidater på marknaden vilket leder till belastningar i organisationen. En lyckad eller en misslyckad rekrytering kan vara skillnaden mellan att vinna eller försvinna vilket ibland ställer orimliga krav på chefer och verksamheter. Hur ser du till att attrahera och rekrytera rätt och undvika att rekrytera fel när det är kandidatbrist? När det är kandidatbrist är det verkligen chefer som rekryterar medarbetare eller är det medarbetare som rekryterar chefer? Poolia Life Science ställer frågan ”Vem rekryterar vem egentligen?”

4/7 Lunchseminarium 12.30-14.00, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Platsar du i offentlig sektor? Dags att bredda rekryteringen till myndigheter och kommuner.
Sveriges myndigheter, kommuner, landsting och andra offentliga verksamheter står inför enorma utmaningar de närmaste åren. Samtidigt finns det hos många, kanske inte minst hos unga, förutfattade meningar och myter om hur det är att jobba inom offentlig respektive privat sektor. Högprofilerade ”sidbytare” samt experter inom kompetensförsörjning till offentliga arbetsgivare delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar hur förutsättningar för ökad rörlighet skapas, samt hur offentlig sektor kan rekrytera och behålla medarbetare som kan åstadkomma den utveckling och förändring som krävs.

Poolias talespersoner på plats under Almedalsveckan:

Maria Eriksson, VD Poolia Executive Search som tillsatt landstingsdirektörer, sjukhusdirektörer och andra tunga chefsposter inom den offentliga sektorn. Maria är också styrelsemedlem i ESK – medlemsorganisationen för Sveriges Executive Search konsulter.

Anna Johansson, Affärsutvecklare Offentlig sektor och författare till Upphandlingsguiderna; Upphandling av personaluthyrning respektive Upphandling av rekryteringstjänster.

Michael Stålhammar, Försäljningschef Poolia Sverige AB, ansvarig för försäljning och anbudsverksamhet mot såväl offentlig som privat marknad. 

Anna Svanberg, vice VD med lång erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen.

Charlotte Järeby Hellman, vice VD med lång erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen.

Sara Lindström, VD Poolia Life Science. PhD med erfarenhet från biotech start-ups samt lång erfarenhet från rekrytering och bemanning inom Life Science.

Sara Jupiter, rekryteringskonsult samt gruppchef Poolia Life Science. Tidigare forskare med lång erfarenhet från rekrytering och bemanning inom Life Science.

Daniel Krüger, HR-direktör Poolia Sverige AB. Tidigare managementkonsult inom organisationsfrågor samt HR-strateg på Lernia.

Anmäl dig här: 
http://www.info.poolia.se/seminarier-almedalen-2017

För ytterligare information, kontakta: 

Katarina Fredén, marknad- och kommunikationschef
08-555 650 16, katarina.freden@poolia.se