Arbetsgivare fortsatt tveksamma till digital rekrytering

Ny rapport från PION Groups Workspace Recruit visar att resurskrävande traditionella rekryteringsprocesser sätter orimligt tryck på mellanchefer och mindre organisationer.

Rekryteringsrapporten 2024 från Workspace Recruit visar på ett stort kunskapsglapp hos många av de 519 chefer och rekryterare som Novus intervjuat inför årets rapport. Överlag är man överens om vad som är det största problemet – 84% uppger att uppgiften att hitta rätt kandidater är allra viktigast och allra svårast.

Däremot skiljer sig uppfattningarna om vad som bäst skulle förenkla rekryteringsprocessen markant. 25% av cheferna och rekryterarna tror att ”personliga möten med kandidaterna från start” skulle lösa problemet. Ungefär lika många (23%) svarar dock ”Vet ej”. Jenny Sandén är IT- och marknadschef på Workspace Recruit:

”Båda svaren signalerar att tidsbrist är en viktig och problematisk faktor i rekryteringsprocessen. Dessvärre visar statistiken att en fjärdedel av respondenterna inte har en aning om hur man ska kunna lösa problemet och en annan fjärdedel föreslår en lösning som i själva verket skulle förlänga rekryteringsprocessen ytterligare.”

Drygt 70% av respondenterna har en negativ uppfattning om digitala rekryteringsverktyg och 0% (!) har svarat ”Jag ser ingen nackdel”.

”Respondenterna tror att digitala rekryteringsprocesser minskar den personliga kontakten och gör det svårare att se kandidaternas personlighet. Det visar att de inte riktigt har förstått var i rekryteringsprocessen digitala verktyg gör mest nytta och minst skada. En vettig digital komponent i en rekryteringsprocess frigör tid, tid som kan användas för personliga möten med fler kandidater”, säger Jenny Sandén.