PION Groups Poolia och Uniflex rekryterar hel produktionsanläggning på rekordtid till Cinis Fertilizer i Örnsköldsvik

28 tjänster tillsatta på under två månader.

Det svenska greentech-bolaget Cinis Fertilizer startar sin första produktionsanläggning i början av 2024. Anläggningen i Örnsköldsvik ska producera miljövänligt gödningsmedel från restprodukter från bland annat batteritillverkning och pappers- och massaindustrier.

När PION Groups bolag Poolia och Uniflex ombads att säkerställa rekryteringen av de tjänster som krävs för att driva anläggningen fanns ett skarpt slutdatum då de nödvändiga kompetenserna måste vara på plats. Rekryteringarna är nu klara och slutfördes med god marginal, i flera fall flera månader före planerad produktionsstart. Nedan beskrivs tjänsterna:

Poolia ansvarade för rekryteringen av produktionsanläggningens produktionschef, underhållschef, HR-administratör och underhållsingenjör.

Uniflex ansvarade för rekrytering av 24 processoperatörer, sex vardera som teamledare, inom mekanik respektive el samt som hjullastarförare.

Jakob Liedberg är grundare och VD för Cinis Fertilizer:

”Vi är väldigt glada att vi nu har den kompetens på plats som behövs för att starta produktionen och jag är mycket tacksam för Poolias och Uniflex gedigna insats.”

Poolia och Uniflex finns bland annat i Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå.

Bildtext: Cinis Fertilizers produktionsanläggning i Örnsköldsvik. Foto: Leif Wikberg