,

PION Group förnyar toppledningen med Martin Hansson för att stärka marknadspositioneringen till 2026

Nils Carlsson, som tillsattes som vd och koncernchef för PION Group 2023, har varit en tydlig och strategiskt ledare för hela bolaget, ledningsgruppen och alla medarbetare. Hans insatser har haft stor inverkan på både ledningsgruppen och bolagets övergripande framgång. På Nils Carlsson initiativ och i samförstånd med styrelsen har beslutet tagits att Martin Hansson, nuvarande styrelseledamot, ska överta rollen som ny VD och koncernchef.

Lars Kry, styrelseordförande för PION Group kommenterar: “Under Nils ledning har vi sett en markant förstärkning av vår marknadsposition. Vi är övertygade om att Martin Hansson kommer att fortsätta denna framgångsrika kurs.”

Denna förändring är en del av PION Group:s kontinuerliga strategi att äga, utveckla och förvärva företag med fokus på människor. Genom att integrera teknik genererar de insikter för att främja individuell, affärs- och organisationsutveckling, vilket säkerställer och stärker företagets position som en ledare inom branschen och dess förmåga att uppnå gemensamma mål.

“Att leda PION Group har varit spännande och utvecklande. Jag är stolt över att lämna över ansvaret till Martin Hansson, som är helt rätt i PION Groups fortsatta strävanden och tillväxtbana framöver”, säger Nils Carlsson, avgående VD och koncernchef PION Group.

Martin Hansson tillträder det nya uppdraget omgående och tar från 8 maj över befattningen från Nils Carlsson.

“Det är en utmaning att efterträda Nils, men jag är redo att fortsätta det strategiska arbete som han har grundat. Jag är övertygad om att vi är redo för den här uppgiften och så tacksamma för det grundliga arbete Nils cementerat. Nu tar vi sikte framåt och kommer fortsätta stötta varandra framöver”, säger den nytillsatte VDn och koncernchefen Martin Hansson.

PION Group strävar efter en årlig tillväxt på minst 20 procent och en EBITA-marginal på minst 5 procent fram till och med 2026. Företagets strategi och finansiella mål adresserar den pågående automatiseringen av arbetsmarknaden, där framväxten av ny teknik accelererar mänskliga förmågor. Senaste året har företaget arbetat strategisk med att etablera den nya visionen om att samla konsultföretag under ett tak i syfte att främja synergieffekter och kunskapsdelning, vilket i sin tur möjliggör en snabbare och mer robust utveckling som snabbt kan växlas upp när efterfrågan på marknaden tar mer fart.

Denna information är information sådan som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 17.20 (CEST).