Kompetensindikatorn 2024: AI har redan förändrat arbetet för var fjärde arbetstagare

Tjänster inom IT och ekonomi påverkas mest av digitalisering och AI, vilket något oväntat kan resultera i ökade lönekrav. Det visar Kompetensindikatorn 2024 framtagen av Poolia, ett dotterbolag till PION Group.

Kompetensindikatorn 2024 visar hur snabbt digitalisering och AI förändrar vardagen för många yrkesarbetande människor i Sverige. Redan idag uppger 28% av tillfrågade arbetstagare att AI redan skapat nya tjänster på deras respektive arbetsplats. Av arbetstagare som arbetar med IT uppger hela 43% att sådana tjänster redan finns.

Resultaten från undersökningen visar att arbetstagare förväntar sig fortsatt snabb utveckling inom digitalisering och AI. Det är intressant att notera att häften av de tillfrågade tror att deras arbete i hög grad kommer att påverkas, vilket är en fördubbling jämfört med undersökningen 2017. Arbetstagare inom IT och ekonomi ser förändringen ännu tydligare, där hela 65% av de som arbetar med IT och 63% av ekonomerna tror att deras arbete i hög grad kommer att påverkas.

Claes Gellstrup, VD på Poolia:

”Utvecklingen går ännu snabbare än vad många trott – det visar sig när vi studerar hur ny teknik rent praktiskt förändrar människors vardagliga arbete. Tvärtom vad många befarar kan utvecklingen också leda till bättre villkor för arbetstagare. Hela 63% av tillfrågade ekonomer säger exempelvis att AI och digitalisering avsevärt kommer att förändra deras arbete. Samma yrkeskategori sticker också ut som den som prioriterar lön och förmåner mest. Det kan vara så att AI och digitalisering kräver kompetensutveckling, vilket arbetstagare anser motiverar en högre ersättningsnivå.”

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Poolia. Poolia har under flera år genomfört Kompetensindikatorn, en undersökning som visar förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän.

Kompetensindikatorn ger information om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på rekryteringsmarknaden. Novus har tidigare genomfört undersökningar för Kompetensindikatorn år 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 och 2020.

Målgrupp arbetstagare
Tjänstemän med akademisk examen alt. som kommer att ta examen inom sex månader. Ålder 25-60 år. Lärare samt tjänstemän inom vård och omsorg är exkluderade från målgruppen.

Genomförande arbetstagare

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1543 intervjuer genomförts.

Felmarginal

Vid 1500 intervjuer:

Vid utfall 20/80: +/- 2,0%

Vid utfall 50/50: +/- 2,5%

Fältperiod: november – december 2023