,

Poolias valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2017 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2018.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Petter Stillström, AB Traction
Martin Bjäringer, UBS Switzerland AG / clients account

Petter Stillström har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress: Poolia AB, Att: Valberedningen – Björn Örås, Box 207, 101 24 Stockholm.