Staffan Heidenberg ny VD för Poolia Interim Management AB

Poolia Interim Management AB, som rekryterar toppchefer för interimsuppdrag inom både privat och offentlig sektor, har utsett Staffan Heidenberg till ny VD. Med en kraftigt ökad marknadsefterfrågan som grund ska bolaget även förstärka med ytterligare resurser inom interim management. Staffan Heidenberg tillträdde sin tjänst den 9 mars 2022.

“Jag ser väldigt mycket fram emot att leda vår verksamhet i en spännande tid när efterfrågan på interimschefer stadigt ökar. Vi bistår både näringsliv och offentliga organ med kvalificerat chefsstöd och jag är stolt över de otroligt erfarna ledningspersoner vi har möjlighet att presentera för våra uppdragsgivare”, säger Staffan Heidenberg, nytillträdd VD, Poolia Interim Management AB.

Poolia Interim Management AB ser att en förändrad arbetsmarknad kräver förändrade chefsstöd. Tidigare handlade interimslösningar nästan uteslutande om vikariat. Idag ser efterfrågan på interimstjänster annorlunda ut. Enligt Staffan Heidenberg önskar organisationer ofta ta in kvalificerade chefspersoner till särskilda uppdrag som till exempel förändringsprocesser, organisationsförändringar, lanseringar eller intåg på nya marknader.

“Fördelen med att tillfälligt förstärka med en kvalificerad person som har lång ledningserfarenhet är många. Genom en interimslösning får organisationen tillgång till en kvalificerad person som önskar en tillfällig utmaning parallellt med att organisationen får det tidsbegränsade stöd de efterfrågar. En win-win-lösning helt enkelt”, säger Staffan Heidenberg.

Poolia Interim Management AB tillhandahåller kvalificerade chefspersoner till både privat och offentlig sektor. I en bred konsultbas finns många olika typer av ledare och kvalifikationer från VD, finansdirektörer och marknadschefer till försäljningschefer och informationschefer. Gemensamt för samtliga är att de har gedigen erfarenhet av ledningspositioner och därmed erfarenhet av det ansvar en sådan position innebär.

Om Poolia

Pooliakoncernen finns i Sverige, Finland, Norge samt Tyskland och arbetar med Konsultverksamhet, Interim Management, Executive Search, HR-Tech samt med Uthyrning och Rekrytering av personal. Verksamheten bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Uniflex och Roi Rekrytering. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.