,

Poolias valberedning utsedd

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2015 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2016.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
Emil Ahlberg, PSG Capital

Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att senast den 31 december 2015 lämna förslag till styrelseordförande under adress: Poolia AB, Box 207, 101 24 Stockholm.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.