,

Publicering av Poolias årsredovisning 2016

Poolia AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns även på företagets webbplats www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Aktieägare som önskar få årsredovisningen sig tillsänd kan meddela detta till Poolia, mailadress: tarja.roghult@poolia.com och där även ange sin adress.