,

Publicering av Poolias årsredovisning 2017

Poolia AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns även på företagets webbplats: www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Aktieägare som önskar få årsredovisningen sig tillsänd kan meddela detta till Poolia, mailadress: viveca.kruger@poolia.se och där även ange sin adress.