,

PION Group förändrar i ledningen

PION Group meddelar idag att Christine Kjellvard, CFO, lämnar sin tjänst som en del av PION Groups kostnadseffektiviseringsprogram i bolagets sedan tidigare antagna strategi. Christine Kjellvard kommer att ansvara för och säkra en ordnad övergång till Kent Thudén som idag är ekonomichef.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 17:30 (CEST).