Chefer och anställda allt längre ifrån varandra i syn på arbetsklimat

Ny rapport från PION Groups Workspace Recruit visar att chefer i allt högre utsträckning värderar pålitlighet medan anställda längtar efter att bli ”sedda” av sina chefer.

Rekryteringsrapporten 2024 från Workspace Recruit visar att det finns en stor klyfta mellan vad chefer vill ha av sin personal och vad personalen vill ha av sin chef, och klyftan växer. Av rekryteringsrapporten 2022 framgår att 35% av chefer vid den tiden uppgav ”pålitlighet” som en av de allra viktigaste faktorerna för sin personal. Två år senare, 2024, har den andelen växt med tio procentenheter till 45%.

Samtidigt upplever anställda i allt större utsträckning att ingen lyssnar på dem. För två år sedan uppgav 57% att ”lyhördhet” var vad de framför allt ville ha av sin arbetsgivare. I år har den siffran växt till 75%.

Cathrin Cronqvist arbetar idag som interimskonsult men söker fast jobb och har dessutom erfarenhet av jobb i chefspositioner. Hon känner igen sig i både chefernas och arbetstagarnas uppfattning:

”Det är viktigt för en chef att kunna lägga ut arbetsuppgifter på sin personal och lita på att de blir utförda i tid och med kvalitet. Som chef ska man inte behöva oroa sig för sådant och gör man det skapar man snart en frustrerad organisation där de anställda känner sig detaljstyrda. Samtidigt är det jätteviktigt för personalen att cheferna verkligen är intresserade av deras arbete och karriärer och att deras synpunkter och förslag välkomnas”, säger Cathrin Cronqvist.

Jenny Sandén är IT- och marknadschef på Workspace Recruit:

”Svaren signalerar två saker – att chefer antagligen blivit mer frustrerade under pandemin, där många anställda fått arbeta på distans. Sannolikt har inte alla som getts den möjligheten levt upp till förväntningarna och cheferna vill därför prioritera personal som man kan lita på. Samtidigt, kanske också på grund av arbetssituationen under pandemin, känner anställda allt större frustration över att deras chefer inte lyssnar på dem.”