,

Morten Werner avgår som vd för Poolia

VD och koncernchef Morten Werner har idag meddelat styrelsen att han ämnar lämna Poolia under 2018 dock senast vid årets slut. .

Jag fyller 70 år under nästa år så det börjar bli dags att göra andra saker medan hälsan fortfarande är god, säger Morten Werner om anledningen till sin avgång.

Poolia har en stark kultur, engagerade medarbetare och en bra finansiell ställning som positionerar bolaget väl för att fortsätta leverera enligt mål och vision.

På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Morten för hans värdefulla insatser för Poolia, säger Björn Örås, styrelsens ordförande. 

Dagens kommunikation är enbart relaterad till Morten Werners beslut att lämna Poolia. Vår befintliga affärsplan och våra finansiella mål kvarstår oförändrade, säger Björn Örås.