,

Företag har en övertro till sitt varumärke

Kompetensindikatorn, Poolias årliga temperaturmätning av branschen, visar att det finns en övertro till attraktionskraften i det egna varumärket. Företagen själva tror att 61 procent av arbetstagarna tycker att varumärket är mycket viktigt eller viktigt vid val av ny arbetsgivare. Medan endast 26 procent av arbetstagarna instämmer.

Julija Falkman, HR-direktör på Poolia, tror att många företag saknar en förståelse för omvärlden och insyn i hur viktigt det är med förnyelse.

− Det går inte att vila på gamla lagar när det enda säkra vi vet är att allt kommer att förändras. Utvecklingen går snabbt och varumärket är en färskvara.

För ett företag som vill stärka sin attraktionskraft är det viktigt att hänga med när värderingar förändras. Att förstå och skaffa sig kunskap om vad som triggar de kompetenser som företaget söker. Över 60 procent av arbetstagarna anger flexibla arbetstider som mycket viktigt eller viktigt.

− Vi ser en ökad medvetenhet om priset vi får betala för ett högt arbetstempo och ökande krav. Färre människor ska utföra mer arbete. Ekvationen går inte ihop för många arbetstagare. Därför ser vi att fler och fler värdesätter sin fritid. Fungerar inte privatlivet så är det inte värt det, säger Julija Falkman.

I den våg av nya tekniska lösningar som möjliggör att vi kan jobba var vi vill syns nu en trend – att vi avstår. Endast 31 procent av arbetstagarna anger att möjlighet att jobba hemifrån är viktigt. För många har det blivit viktigt att kunna dra en gräns mellan där jag jobbar och mitt hem. För andra är det frihet att ha ”kontoret på fickan”.

− För folk som är yngre är detta en ickefråga, de utgår från att de kan jobba var de vill och när de vill, och på sina egna villkor. Att skapa intressanta arbetsplatser där folk vill vara kommer inte bara att stärka arbetsgivarnas attraktionskraft utan även vara en förutsättning för att skapa effektiva samarbeten i den egna verksamheten, säger Julija Falkman.

Så vad är arbetsgivarna och arbetstagarna faktiskt överens om? Att bra chefer, utvecklande arbetsuppgifter och trevliga kollegor är det allra viktigaste. Sedan kommer löner och förmåner för arbetstagarna, men det hamnar längre ner i företagens rangordning. Julija Falkman tror att det beror på att företagen har svårt att tänka bortom det monetära.

− Många företag ligger på marknadsmässiga löner och har likande förmåner. Det är svårt att paketera erbjudandet på ett attraktivt sätt. Istället fokuserar man på att lyfta andra perspektiv som man hoppas ska profilera företaget bättre.

Åttio procent av arbetstagarna anser att bra chefer är mycket viktigt eller viktigt. Det är också en av de saker som företagen är ivrigast med att lyfta fram. Men till skillnad från en lön som är en faktisk siffra som går att mäta hur mäter man ledarskapet hos en tilltänkt arbetsgivare?

− Be om referenser. Träffa andra medarbetare och ställ frågor. En bra chef ser sina medarbetare, säkerställer deras personliga utveckling, ger de uppgifter som de kan växa med och tillåter misslyckanden.

Vad är den tydligaste trenden hos arbetstagare i dag?

− Man vill veta att man gör nytta på jobbet. Att man tillför ett värde. Och att det du bidrar med sätts i ett sammanhang. Har inte den pusselbiten fallit på plats så kan du inte rättfärdiga det engagemang som kommer att krävas, säger Julija Falkman.

Faktaruta Kompetensindikatorn

Poolia har under ett flertal år genomfört Kompetensindikatorn, en undersökning som visar förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän. Kompetensindikatorn ger även information om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på rekryteringsmarknaden. Uppdraget är utfört av Novus.

Intervjuade

1) Arbetstagare

–       Tjänstemän med akademisk examen alt. som kommer att ta examen inom sex månader

–       Ålder 25-60 år

–       Lärare samt tjänstemän inom vård och omsorg är exkluderade från målgruppen.

2) Arbetsgivare

–       HR-chefer på företag med minst 50 anställda

–       Företag inom både privat och offentlig sektor

–       Skola och vård/omsorg har exkluderats från urvalet

Genomförande

1) Arbetstagare

–       Webbenkäter i Novus Sverigepanel

–       1017 besvarade enkäter

2) Arbetsgivare

–       Telefonintervjuer

–       Urval från PARs databas

–       500 genomförda intervjuer

Insamlingsperiod 23/2 – 9/3 2015

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.